Sáng ngày 31/3/2015, huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010 - 2014), phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015- 2020). 

IMG 0368

Đồng chí Hoàng Đức Minh - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 19 tập thể, đơn vị tiêu biểu xuất sắc

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân huyện Lương Sơn đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đạt kết quả toàn diện và xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế của huyện 5 năm có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân toàn huyện tăng 16,3%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành Nông , Lâm, Thủy sản, tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp – Xây dựng và Dịch vụ. Nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường. Thu ngân sách nhiều năm đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư nâng cấp, nhất là hạ tầng giao thông. Văn hóa xã hội có bước phát triển mới, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, bảo tồn và phát triển. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Trong giai đoạn ( 2010-2014) toàn huyện có 6 tập thể đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; 24 tập thể, đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc cấp tỉnh; 65 tập thể, đơn vị lao động xuất sắc và 525 tập thể lao động tiên tiến; 15 bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 5 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 703 cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở; 5.227 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 2 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng nhì; 2 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng ba; 10 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và 8.114 lượt  tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện khen thưởng.

 Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2015- 2020, huyện Lương Sơn tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

IMG 0366

 

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư thường trực huyện ủy tặng hoa chúc mừng hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Luyến – Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh và đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư thường trực huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, nhân dân huyện  Lương Sơn đã đạt được trong những năm qua, chúc mừng các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.  Các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, lựa chọn, phát động phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến. Đồng chí Phó bí thư huyện ủy đã chỉ rõ: Thi đua là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi người dân, vì vậy mỗi cấp ủy đảng, Chính quyền, cơ quan, đơn vị phải quan tâm chỉ đạo thực hiện, cách thức bình xét thi đua khen thưởng phải dân chủ, công bằng…

IMG 0370Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 36 cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đã tuyên dương  khen thưởng 19 tập thể và 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014./.

 

Thanh Hoàn

Một số hình ảnh tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Lương Sơn lần thứ IV, giai đoạn 2010-2014.

IMG 0341Các đại biểu đến thắp hương tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Lương Sơn

IMG 0348

Các đại biểu viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Lương Sơn

IMG 0356

 

Văn nghệ chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Lương Sơn lần thứ IV, giai đoạn 2010-2014

 

 

 

 

 

 

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction