Sáng ngày 2/4, BCĐ thực hiện Đề án 61 của tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 – KL/TW của Ban Bí thư và 3 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 11 huyện, thành phố. Đồng chí Trần Đăng Ninh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 11 huyện, thành phố trong tỉnh cùng dự.

IMG 0372

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 61 – KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” (gọi tắt là Đề án 61) và3 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020” (viết tắt là Quyết định 673/QĐ-TTg) trên địa bàn tỉnh đã có hiệu quả, thiết thực. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về chăm lo xây dựng giai cấp nông dân được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thường xuyên được quan tâm: các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp mở 173 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyện môn, lý luận cho 13.652 lượt cán bộ tham gia. Đến nay có 100% cán bộ hội được đào tạo, trên 70% cán bộ có trình độ chuyên môn và lý luận theo quy định. Đổi mới và nâng cấp hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, hàng năm có khoảng 1.000 lượt hộ nông dân vay để thực hiện các dự án sản xuất. Tích cực đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 659 lớp dạy nghề cho trên 20.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, Hội Nông dân còn tích cực chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X. Hội nông dân các cấp từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo. Kết luận 61 thực sự có nội dung trọng tâm, mang tính thiết thực, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của tổ chức Hội và giai cấp nông dân, phát huy vai trò, trách nhiệm chủ thể của người nông dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua thực hiện Kết luận 61, tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển nhất định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm một số nội dung trong Kết luận số 61 của Ban Bí thư  như: công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn; chăm lo lợi ích hợp pháp của hội viên và nông dân; công tác khuyến nông, khuyến  lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong xây dựng nông thôn mới…

IMG 0375Đồng chí Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư TT huyện ủy, Trưởng BCĐ đề án 61 huyện Lương Sơn phát biểu tham luận

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư thường trực huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo đề án 61 huyện Lương Sơn đã khẳng định: Từ khi triển khai đề án 61, các cấp hội nông dân trong huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao nhận thức và trình độ cho hội viên, huyện Lương Sơn đã mở được 92 lớp chuyển giao KHKT cho trên 2000 lượt hội viên tham gia, nông dân trong huyện đã sản xuất ra nhiều sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có chất lượng được người tiêu dùng chấp nhận, góp phần đem lại thu nhập cho người nông dân từ 200-300 triệu đồng/ ha/ năm. Toàn huyện đã có 102 nhóm hộ được vay vốn để phát triển sản xuất. Đồng chí cũng kiến nghị với Ban chỉ đạo đề án 61 tỉnh cần có thêm nhiều chính sách ưu đãi, cơ chế phù hợp và xây dựng thêm nhiều mô hình hiệu quả để giúp người nông dân nhanh chóng thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định, việc triển khai thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673/QĐ-TTg đã đạt được nhiều kết quả. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục quán triệt Kết luận 61 và Quyết định số 673/QĐ-TTg triệt để hơn nữa. Đối với việc thực hiện Kết luận số 61 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, hội viên nông dân; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất. Rà soát lại quy hoạch đất rừng  không hiệu quả chuyển sang các cây trồng và vật nuôi khác có hiệu quả kinh tế cao hơn; Thực hiện liên kết 4 nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình; củng cố, xây dựng các cấp Hội Nông dân vững mạnh, vận động nông dân tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…./

Thanh Hoàn

 

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction