DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 31/3, Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Toàn đã ký ban hành Văn bản số 400/UBND-VP về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

KV cách li

Huyện Lương Sơn đã bố trí các điểm cách li tập trung đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủsố 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 491/UBND-KGVX ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn yêu cầu:

1.Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh của huyện về phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành.

2. Chủ tịch UBND các xã thị trấn tổ chức thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn quản lý trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn theo quy định (trong đó lưu ý các địa điểm tập trung đông người như họp chợ phiên).

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng;

Yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

3. Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và tại cơ quan cho phù hợp, đảm bảo theo quy định; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. Giao Phòng Nội vụ  theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện phòng chống dịch Covid- 19 để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

4. Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thực hiện tiếp sóng trực tiếp đến các xã, xóm, khu phố, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyn v dch bnh, các bin pháp phòng, chng dch bnh. Đề ngh các cơ quan truyn thôngđăng ti các bn tin v tình hình dch bnh chính xác, kp thi và các bin pháp để người dân chủ động phòng, chng dch, không hoang mang, lo lng và phi hp vi các cơ quan chc năng phòng chng dch hiu qu; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm soát chặt chẽ, xử lý việc đưa tin về tình hình dịch bệnh sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 và UBND các xã thị trấn kiểm tra, rà soát thị trường không để sảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là nhu yếu phẩm cần thiết, không để đầu cơ tích giá, tích trữ; thông báo kiểm tra, giám sát danh mục ngành hàng thiết yếu được phép mở cửa kinh doanh hoạt động theo Công văn 425/SCT-QLTM ngày 31/3/2020 về việc thông báo danh mục ngành hàng thuộc lĩnh vực công thương được phép mở cửa hoạt động như:

- Siêu thị tổng hợp (Trừ dịch vụ vui chơi ăn uống tại chỗ);

- Trung tâm thương mại (Gồm: Siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê);

- Chợ dân sinh (Gồm: các gian hàng lương thực, thực phẩm, rau, hoa quả, đồ khô);

- Cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (Trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ);

- Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây;

- Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm;

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, khí đốt.

Tất cả các ngành hàng kinh doanh còn lại thuộc lĩnh vực công thương không có trong danh mục trên đề nghị tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15/4/2020.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 - Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể của từng lớp học, môn học, theo lịch phát sóng các bài học; phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học xây dựng kế hoạch bài học để tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học được phát trên truyền hình.

- Thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng các bài học cho giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh học các bài học trên truyền hình.

- Quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức dạy học trên truyền hình.

7. Công an huyện chủ trì, phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị, địa phương liên quan:

- Rà soát những người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020, thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung theo quy định.

- Khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 08/3/2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).

- Công an huyện tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn; rà soát khai báo tạm trú, tạm vắng để chủ động phòng ngừa cách từng địa bàn. Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng đưa tin sai sự thật theo quy định.

8. Trung tâm Y tế huyện

- Chỉ đạo các khoa phòng thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong công tác khám chữa bệnh; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt độngcủa toàn bộ bệnh viện.

- Báo cáo Ủy ban nhân huyện các phương án, kịch bản và khả năng ứng phó đối với trường hợp khẩn cấp về dịch; Tổng hợp và báo cáo tình hình dịch vào 15 giờ hàng ngày bảo đảm chính xác, kịp thời.

- Cung cấp kịp thời danh sách các trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm covi-19, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi nhiễm, những người vào ra Bệnh viện Bạch Mai và những người có liên quan trên địa bàn huyện… đến các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong huyện để phối hợp theo dõi, quản lý, kiểm soát chặt chẽ tránh lây lan dịch bệnh.

                    9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo tổ chức, sắp xếp, mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không để lây chéo; Xây dựng phương án lập khu cách lý y tế và cách ly tập trung tại khu vực phòng khám 21 Chợ bến

10. Phòng Tài chính- Kế hoạch đảm bảo đủ nguồn lực để đáp ứng kịp thời cho các hoạt động giám sát, kiểm tra và các hoạt động liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo quy định.

11. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quyết định thành lập ngay các tổ tự quản khu dân cư để thực hiện nhiệm vụ để kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, nòng cốt là cựu chiến binh, tổ trưởng, cụm trưởng dân cư, trưởng thôn, xóm, công an viên, các chi hội đoàn thể khu dân cư. Nhiệm vụ cụ thể của tổ tự quản do Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xác định theo tình hình phù hợp địa điểm của địa phương. Chủ động bố trí vật tư phòng dịch cho các tổ tự quản từ nguồn kinh phí của địa phương được giao đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Phân công trực Ban chỉ đạo và số điện thoại nóng 24/24 để người dân liên hệ khi cần thiết. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác tổ chức triển khai, tình hình dịch bệnh, việc rà soát đối tượng nghi nhiễm và người tiếp xúc với người nghi nhiễm, công tác theo dõi, quản lý nhân khẩu hộ khẩu, tình hình cư trú, lưu trú trên địa bàn hàng ngày theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu.

12. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch tại các địa phương được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện về kết quả thực hiện trên địa bàn được phân công; phân công trực Ban chỉ đạo và cung cấp số điện thoại nóng 24/24 để các cơ quan tổ chức, người dân doanh nghiệp liên hệ khi cần thiết. Giao phòng Y tế chủ động xây dựng lịch kiểm tra, phân công cán bộ chuyên môn và thông báo đến các thành viên Ban chỉ đạo biết, thực hiện kiểm tra theo quy định (thời gian kiểm tra hoàn thành trước ngày 12/4/2020); Báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo huyện kết quả thực hiện.

13. Văn phòng HĐND và UBND huyện; phòng Y tế thường xuyên cập nhật ý kiến chỉ đạo, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các ngành Trung ương của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động kịp thời tham mưu đề xuất trưởng BCĐ huyện xem xét, xử lý, giải quyết các báo cáo, đề xuất kiến nghị của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổng hợp báo cáo trưởng BCĐ về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn huyện và các biện pháp, kế hoạch đã tổ chức, triển khai thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các Trường học, cơ sở đào tạo trên địa bàn huyện; các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện. Người đứng đầu các phòng ban chuyên môn của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 của huyện, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và trong phạm vi được phân công theo dõi và quản lý. Giao phòng Y tế (Cơ quan thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định./.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614702
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
142
1478
7168
1956058
86690
54375
3614702

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 04:24
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction