DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 22/7, Hội khuyến học huyện Lương Sơn tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020". Dự có ông Quách Thế Tản – Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình; đồng chí Hoàng Đức Minh- Phó bí thư TT Huyện ủy cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện và 142 đại biểu tiêu biểu đại diện cho Hội khuyến học cơ sở, các mô hình, dòng họ học tập trong toàn huyện.

KH-KT 2

Ông Quách Thế Tản- Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

KH KT 1

Toàn cảnh Đại hội

Trong 5 năm qua, việc xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ đã được cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Lương Sơn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều mô hình “ Gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”. Các mô hình này đã tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Số "Gia đình học tập", “ Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” qua các năm đều tăng lên rõ rệt. Cụ thể năm 2019, toàn huyện có 16.265 gia đình học tập, đạt tỷ lệ 87,5%, tăng 11% so với năm 2016; có 78 dòng họ học tập, cộng đồng học tập cấp thôn đạt tỷ lệ trên 90%; cấp xã đạt 100%. Tiêu biểu như dòng họ Dương ở xóm Cố thổ, xã Hòa Sơn; dòng họ Quách Tự ở xóm Gò Mu, xã Thanh Cao; cộng đồng học tập Tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn, cộng đồng học tập xóm Kẽm, xã Lâm Sơn…

KH-KT

Ông Quách Thế Tản- Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình phát biểu chỉ đạo

KH-KT 3

Đ/c Hoàng Đức Minh- Phó bí thư TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu với hội nghị, ông Quách Thế Tản- Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo Huyện ủy Lương Sơnđã chúc mừng những thành tích nổi bật mà huyện Lương Sơn đã đạt được trong phát triển phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 5 năm qua tại địa phương. Các đồng chí lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh và huyện tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành địa phương trong huyện sẽ tiếp tục chủ động, tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả phong trào này trong những năm tiếp theo, góp phần đưa sự nghiệp Giáo dục -Đào tạo của huyện Lương Sơnngày càng phát triển.

KH-KT4

Đ/c Hoàng Đức Minh- Phó bí thư TT Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhân dịp này, đã có 7 cá nhân trong huyện được tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội KHVN. Có 4 mô hình học tập, 2 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu  được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình. UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc. Hội Khuyến học huyện tặng giấy khen cho 12 tập thể, 13 cá nhân có nhiều thành tích trong 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

KH-KT 5

Ông Quách Thế Tản- Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp khuyến học” cho các cá nhân

KH-KT 6

Ông Quách Thế Tản- Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình tặng Giấy khen cuat Hội khuyến học tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

KH-KT 7

KH-KT 8

Đ/c Nguyễn Phương Đông – Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn tặng Giấy khen cho các TT,CN tiêu biểu trong phong trào xây dựng xã hội học tập ở địa phương

Đại hội đã bầu 16 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội biểu dương cấp tỉnh năm 2020./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604998
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
478
1973
13424
1930353
76986
54375
3604998

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 06:19
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction