Tin nổi bật

 

Để thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, kiểm kê rừng, từ ngày 19 đến 21/5/2015, Ban chỉ đạo (BCĐ) kiểm kê rừng huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm kê rừng và tập huấn nghiệp vụ kiểm kê rừngcho gần 60 đồng chí là thành viên Tổ công tác giúp việc cho BCĐ kiểm kê rừng huyện; Tổ trưởng, Tổ viên Tổ kiểm kê rừng của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

IMG 0847

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn kiểm kê rừng 

Trong 3 ngày học tập, các đại biểu đã được các giảng viên thuộc trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam truyền đạt những kiến thức cơ bản phục vụ công tác kiểm kê rừng tại địa phương và những biện pháp kỹ thuật trong kiểm kê rừng: thống kê diện tích rừng, trữ lượng rừng, diện tích đất chưa có rừng theo trạng thái rừng, nguồn gốc rừng và mục đích sử dụng của từng chủ rừng, từng đơn vị hành chính và đơn vị quản lý rừng; hệ thống phân loại trạng thái rừng và đất lâm nghiệp phục vụ kiểm kê rừng; sử dụng hệ thống bản đồ, phần mềm sử dụng phục vụ kiểm kê rừng; hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần mềm quản lý dữ liệu kiểm kê rừng…

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên đã nắm được mục đích yêu cầu của kiểm kê rừng, các hoạt động của kiểm kê rừng, phương pháp sử dụng thiết bị và bản đồ phục vụ kiểm kê rừng, phương pháp khoanh vẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của chủ rừng và nhóm chủ rừng, những thông tin cơ bản cần thu thập trong kiểm kê rừng và phương pháp kê khai phiếu kiểm kê rừng.

Lớp tập huấn lần này là tiền đề để ngành lâm nghiệp huyện Lương Sơn thực hiện tổng kiểm kê rừng trong thời gian tới. Việc điều tra, kiểm kê rừng sẽ giúp các cơ quan chức năng đánh giá đúng thực trạng rừng để có biện pháp bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả./.

                                                                               Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác