Ngày 29/5/2015, UBND tỉnh Hoà Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông – Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, Hè thu và vụ Đông năm 2015. Đ/C Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

IMG 0859

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị cho thấy: Vụ đông xuân năm 2014-2015  tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt khoảng 72,25 nghìn ha, vượt 3% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây lương thực có hạt đạt 37,08 nghìn ha, vượt 1,08% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 17, 7 vạn tấn, vượt 2,67% kế hoạch. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong vụ toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 700 ha đất trồng lúa, màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao.  Các loại cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày tiếp tục được mở rộng diện tích bằng những giống có năng suất, chất lượng cao. Tổng diện tích cây ăn quả có múi hiện nay ước trên 3,4 nghìn ha, trong đó diện tích trồng mới 4 tháng đầu năm là trên 600 ha. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và đang chuyển dịch theo hướng tăng về chất lượng, hình thành các vùng chăn nuôi quy mô lớn. Hiện nay các địa phương đang thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Toàn tỉnh hiện có 2.450 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản, sản lượng 6 tháng ước đạt 1,7 nghìn tấn. Ước đến hết tháng 6, toàn tỉnh trồng được 4.500 ha rừng ,đạt 56,25% kế hoạch. Công tác thủy lợi và phòng - chống lụt bão được các địa phương quan tâm thực hiện, đảm bảo hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay.

Vụ mùa, hè thu năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 44,2 nghìn ha cây hàng năm, trong đó diện tích cây lương thực có hạt 37,4 nghìn ha, sản lượng 18 vạn tấn. Phấn đấu duy trì ổn định tổng đàn trâu, bò; tăng tổng đàn lợn, gia cầm và sản lượng thịt hơi xuất chuồng lên 5% so cùng kỳ. Phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 2.500 ha, sản lượng cá cả năm đạt 6, 3 nghìn tấn. Về lâm nghiệp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm với diện tích rừng được bảo vệ khoảng 89 nghìn ha, khoanh nuôi tái sinh 2,5 nghìn ha, trồng rừng mới 7,2 nghìn ha, chăm sóc rừng trồng 2,3 nghìn ha, duy trì độ che phủ rừng trên 49%. Định hướng sản xuất vụ đông, UBND tỉnh đặt mục tiêu diện tích gieo trồng cây vụ đông mới chiếm 6-7% diện tích gieo trồng cả năm, phấn đấu gieo trồng trên 7,4 nghìn ha cây các loại. Theo đó sẽ sử dụng tối đa các giống mới  có năng xuất, chất lượng cao và gieo trồng đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo nằm trong khung thời vụ tốt nhất.

IMG 0861

 

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh - phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã nêu lên một số kết quả trong công tác sản xuất nông nghiệp ở huyện Lương Sơn. Theo đó, trong vụ mùa này huyện Lương Sơn phấn đấu gieo trồng đạt 4.390 ha cây trồng các loại, trong đó, cây lúa 2700 ha, cây ngô 1.150 ha, cây màu các loại 540 ha. Vụ đông 750 ha. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Duy trì ổn định đàn trâu, bò, tăng đàn lợn, đàn gia cầm từ 2-4% so với tổng đàn. Phần đấu trồng rừng đạt chỉ tiêu đề ra, bảo vệ khoảng 10 ha rừng trồng, rừng tự nhiên, duy trì ổn định độ che phủ rừng 46%.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng– Phó chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh việc triển khai thực hiện sản xuất vụ mùa, hè thu và vụ đông phải được các địa phương tập trung chỉ đạo, cần chú trọng đến khâu giống, đưa các loại cây, con giống có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Tích cực thu hút đầu tư vào nông nghiệp, trong đó khuyến khích các mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất. Trong công tác trồng rừng phải  coi trọng việc trồng rừng với công tác quản lý bảo vệ rừng. Quản lí tốt các công trình thuỷ lợi đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất. Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu các sở ngành, địa phương kịp thời triển khai một số chính sách mới ban hành về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành NN &PTNT.  Các huyện phải  lựa chọn được cây, con chủ lực để phát triển sản xuất, gắn với việc xây dựng thương hiệu sản phẩm…Toàn tỉnh phấn đấu sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu về sản xuất đã đề ra./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction