DICHVUCONG

 Ngày 2/6/2015, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và vụ đông năm 2015 tới lãnh đạo các ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trong huyện. Ông Nguyễn Văn Danh -  Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

IMG 0870

Toàn cảnh Hội nghị triển khai KH sản xuất vụ mùa, vụ đông 2015

Trong vụ xuân vừa qua toàn huyện đã gieo trồng được 5.328 ha cây trồng các loại đạt 118,1% KH, trong đó cây lúa 2.097,4 ha, ngô 1.475 ha. Các cây màu hàng năm khác 1.149 ha. Hiện nay bà con nhân dân trong huyện đang tập trung thu hoạch lúa và các loại cây màu. Năng xuất lúa bình quân ước đạt 55 tạ/ha; năng xuất ngô ước đạt 45 tạ/ ha. Sản lượng lương thực cây có hạt vụ xuân ước đạt 18.178 tấn đạt 105,1% kế hoạch và bằng 117,6% so với cùng kỳ 2014. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, theo số liệu thống kê đến ngày 1/4/2015 toàn huyện có 9.030 con trâu; 3.580 con bò; đàn lợn 66.819 con; đàn gia cầm 1.131 nghìn con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 11.105 tấn. Toàn huyện có 44 trang trại chăn nuôi và hơn 300 gia trại chăn nuôi tập trung. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Toàn huyện có 365 ha diện tích nuôi trồng thủy sản,  sản lượng 6 tháng đầu năm ước đạt 300 tấn. Trong vụ xuân, ngành Nông nghiệp huyện đã phối hợp mở 19 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hơn 900 nông dân, triển khai xây dựng 10 mô hình sản xuất, duy trì hoạt động của 12 cơ sở sản xuất rau hữu cơ. Sản xuất lâm nghiệp được các địa phương triển khai tốt, trong 5 tháng đầu năm không xảy ra cháy rừng, diện tích rừng trồng mới là 410,5 ha đạt 58,64% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị đều cho rằng, việc chuyển đổi diện tích lúa, màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn còn chậm;  Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học  còn tràn lan, thiếu khoa học, gây ảnh hưởng đến môi trường. Mối liên kết gữa người sản xuất và thị trường còn ở quy mô nhỏ; chăn nuôi gia súc, gia cầm còn nhỏ lẻ, phân tán, việc cải thiện giống trong nông hộ còn hạn chế. Nhiều địa phương chưa trú trọng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp…

Vụ mùa năm 2015 toàn huyện có kế hoạch gieo trồng 4.380 ha cây trồng các loại, trong đó, cây lúa 2.700 ha, ngô 1150 ha, khoai lang 130 ha, đậu tương 20 ha; lạc 100 ha; rau đậu các loại 260 ha; đậu các loại 20 ha. Với sản lượng lương thực cây có hạt trong vụ mùa là 19.335 tấn. Sẽ sử dụng cơ cấu giống: lúa lai chiếm từ 15-20% diện tích; lúa thuần chiếm 80-85% . Tích cực  tổ chức các lớp chuyển giao KHKT cho nông dân và  đưa vào ứng dụng các giống cây mới có chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất. Tiếp tục duy trì ổn định đàn trâu, bò, đàn lợn, gia cầm và sản lượng thịt hơi tăng từ 2-4%. Trồng rừng đạt và vượt 700 ha, chăm sóc, bảo vệ 9.500 ha rừng trồng, rừng tự nhiên, duy trì ổn định độ che phủ rừng là 46%.

Về sản xuất vụ đông, toàn huyện phấn đấu trồng 750 ha  cây màu các loại, trong đó, có 100 ha ngô; 90 ha đậu tương; 230 ha khoai lang; 50 ha dưa chuột và 280 ha rau đậu các loại.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa và vụ đông đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn  tập trung chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân, đồng thời triển khai ngay kế hoạch sản xuất vụ mùa, phối hợp với các ngành của huyện kịp thời cung ứng giống, phân bón. Tiếp tục quan tâm hơn đối với công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là đàn chó. Trú trọng xây dựng phương án phòng chống lũ bão. Đối với các ngành chuyên môn của huyện có kế hoạch cung ứng giống kịp thời, đảm bảo chất lượng, số lượng, thực hiện chuyển giao KHKT cho nông dân, triển khai xây dựng mô hình thâm canh giống mới để nhân rộng; cử cán bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác sản xuất tại các xã, thị trấn…/.

                                                             Thanh Hoàn 

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1739600
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3372
7813
24695
26646
104084
0
1739600

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-30 10:22
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction