DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 14/9, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh do đồng chí Lê Văn Thạch – Phó chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã về giá sát tình hình thực hiện cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 13/11/2014 của BTV Tỉnh ủy tại huyện Lương Sơn.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ngành chức năng của huyện đã tiếp và làm việc với đoàn.

HND GS 14

Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX Thuận Phát ( xã Liên Sơn)

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện Lương Sơn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy việc giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa cho nông dân và các chủ thể; phối hợp xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ KHKT, thông tin thị trường sản phẩm đến người dân, doanh nghiệp... Huyện đã tập trung triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP) đến từng địa phương, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 5 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 3 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh 3 sao ( gồm: Chuối Vi ba Trung Sơn; Thịt gà Thuận phát; Bưởi diễn Tân Thành). Hiện nay huyện đang tiếp tục xem xét hỗ trợ chuẩn hóa thêm 10 sản phẩm OCOP trong năm 2020. Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình lồng ghép khác năm 2019, huyện đã phân bổ nguồn ngân sách hỗ trợ 500 triệu đồng thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; năm 2020 phân bổ 800 triệu cho việc xây dựng chuẩn hóa các sản phẩm OCOP và xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lí, ngân sách tỉnh hỗ trợ 3,5 tỷ đồng...Các hoạt động này đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng thị trường và tăng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, HTX. Điển hình như HTX chuối viba tại xã Liên Sơn, doanh thu năm 2019 đạt trên 10 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2018, có hơn 1000 đối tác khách hàng trên toàn quốc, nhãn hiệu chuối viba đã được lựa chọn cung cấp cho các bữa ăn của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airline; các sản phẩm nông sản hữu cơ của huyện được người tiêu dùng Thủ đô tin dùng...

HNDGS14 a

HNDGS 14 b

Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tuấn Minh ( xã Nhuận Trạch)

Bên cạnh kết quả đạt được, việc phát triển các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn huyện Lương Sơn cũng còn một số hạn chế như: Các chủ thể chưa mở rộng được quy mô sản xuất, cơ sở vật chất của HTX, vùng nguyên liệu còn thiếu, khó khăn trong việc huy động vốn để mở rộng SXKD; các sản phẩm làm ra chưa đa dạng, kinh phí hỗ trợ còn hạn hẹp...

Kết luận buổi giám sát, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh đã đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo thực hiện của huyện Lương Sơn trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ việc tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Trong đó cần trú trọng phát triển mở rộng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp sạch có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Cũng nằm trong nội dung, chương trình của buổi giám sát, trước đó, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Tuấn Minh ở xã Nhuận Trạch và kiểm tra hoạt động của HTX Thuận Phát tại xã Liên Sơn./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636446
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6486
5551
18297
1972018
20661
87773
3636446

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:49
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction