DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 25/9, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Bùi Quang Toàn - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

TK CT 35

Đ/c Bùi Quang Toàn – Bí thư Huyện ủy trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn  của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội, đảm bảo theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra. Ban thường vụ Huyện ủy đã thành lập tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm và 5 tổ công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xây dựng văn kiện Đại hội và phê duyệt nhân sự đại hội kịp thời, khách quan, đúng quy định. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH cơ bản được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, xây dựng đề án nhân sự có cơ cấu hợp lý. Nội dung, hình thức đại hội được các chi, đảng bộ chuẩn bị kỹ. Chương trình đại hội được xây dựng chi tiết, cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại đại hội được triển khai đúng quy định hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

TKCT 35 a

Đ/c Hoàng Đức Minh - Phó bí thư TT Huyện ủy trao tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2019

Kết quả, đến 31/3/2020 Huyện ủy Lương Sơn đã chỉ đạo hoàn thành Đại hội cấp chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đại hội điểm được huyện chỉ đạo tổ chức tại Đảng bộ xã Lâm Sơn vào ngày 18.19/3/2020; đến ngày 30/6/2020 có 33/33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện tổ chức từ ngày 3- 5/8/2020 đảm bảo đúng thời gian quy định và thành công tốt đẹp. Tại đại hội, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bầu được 754 đ/c Ủy viên; các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy bầu được 272 cấp ủy viên cơ sở và 206 đại biểu chính thức đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI ( NK 2020-2025); Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện bầu được 35 cấp ủy viên, và 23 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tại hội nghị, Huyện ủy Lương Sơn cũng đã đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020.

TKCT 35 b

Đ/c Bùi Quang Toàn - Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen của BTV Huyện ủy cho các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW

TKCT35c

Đ/c Bùi Quang Toàn - Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen của BTV Huyện ủy cho các cá nhân chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW

TKCT35 d

Đ/c Hoàng Đức Minh - Phó bí thư TT Huyện ủy trao tặng Giấy khen của BTV Huyện ủy cho các cá nhân chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW

Nhân dịp này, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức trao tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.  Tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2019. Tặng Giấy khen của BTV Huyện ủy  cho 5 tổ chức cơ sở Đảng và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện Đại hội Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605365
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
845
1973
13791
1930353
77353
54375
3605365

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 12:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction