DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 02/10/2020, tại Cung Văn hóa tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.

Khai mac DH 2

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng ủy Quân khu III; các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng 347 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 67 nghìn đảng viên trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành được những thành tựu to lớn trong 35 năm đổi mới đất nước và sau 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII lần này có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thống nhấtthực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, chúng ta nguyện làm hết sức mình, phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Đại hội, mở ra một thời kỳ phát triển mới của tỉnh Hòa Bình, thực hiện bằng được mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du, Miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày Báo cáo chính trị (tóm tắt) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra, giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững.

khai mac DH 3

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày Báo cáo chính trị (tóm tắt) của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Về kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hằng năm đạt 7,59%; năm 2020 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt khoảng 55.000 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 45,58%, dịch vụ chiếm 29,32%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,98%, thuế sản phẩm 5,12%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015 (cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía bắc và bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước). Chất lượng tăng trưởng không ngừng được cải thiện, năm 2020 năng suất lao động bình quân đạt 99,3 triệu đồng/lao động, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; số doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động có hiệu quả; tổng kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, đứng đầu cả nước về tỉ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng dụng KH-CN vào sản xuất và đời sống có bước phát triển quan trọng. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; CCHC được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả QLNN có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ được nâng cao, tạo thêm thế và lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững.

khai mac DH 4

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo cáo kiểm điểm tóm tắt của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, quy mô nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng; khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế thấp. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, hệ thống thiết chế văn hoá, thể dục thể thao còn khó khăn; công tác khám, chữa bệnh và quản lý dịch vụ y tế còn bất cập. Tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng. Hoạt động đối ngoại hằng năm còn nhỏ lẻ, chưa xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh...

khai mac DH 5

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng thắng thắn đánh giá những mặt hạn chế, yếu kém, kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân cả nước; tình hình tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, tai nạn lao động, tai nạn giao thông vẫn là vấn đề phải quan tâm, lo lắng trong xã hội…Vì vậy, tại Đại hội các đại biểu cần thảo luận sâu, phân tích kỹ những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo ra sức bật mới cho bước phát triển sắp tới của tỉnh theo tinh thần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” phù hợp với thực tế của tỉnh Hoà Bình. Tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030 theo quy định pháp luật về quy hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Định hình cơ cấu phát triển kinh tế bền vững, phù hợp, phát huy lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

khai mac DH 6

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung của Đại hội, tạo nên sự tin tưởng, phấn khởi của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo thành phong trào thi đua mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xây dựng Hòa Bình trở thành một tỉnh phát triển khá về kinh tế, có nền văn hóa đậm nét bản sắc các dân tộc thiểu số.

Ngày mai (03/10) Đại hội thực hiện công tác bầu cử; thảo luận và tham luận tại hội trường về các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

http://tinhuyhoabinh.vn/

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616568
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
255
528
9034
1956058
783
87773
3616568

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:34
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction