DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 7-8/10/2020, Tổ thẩm định đánh giá mức độ đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu huyện do phòng NN &PTNT chủ trì đã đi kiểm tra, đánh giá, chấm điểm các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2020 trên địa bàn huyện.

KS KDC kiểu mẫu 2

Đoàn khảo sát KDC Thanh Hà, xã Thanh Sơn

Năm 2020, toàn huyện có 7 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 19 vườn mẫu đề nghị công nhận. Trong đó, xã Liên Sơn có 2 KDC (Đồng Sương, Chũm) và 03 vườn mẫu; xã Thanh Cao 1KDC ( Sấu Hạ) và 1 vườn mẫu;  xã Thanh Sơn 1 KDC ( Thanh Hà) và 1 vườn mẫu; xã Cư Yên 1 KDC (Giếng Xạ) và 2 vườn mẫu; xã Hòa Sơn có 1 KDC ( Hạnh Phúc) và 2 vườn mẫu; xã  Lâm Sơn 1 KDC ( Rổng Vòng) và 5 vườn mẫu; xã Tân Vinh 3 vườn mẫu; xã Cao Dương 2 vườn mẫu.

KS KDC kiểu mẫu 3

Đoàn khảo sát KDC Sấu Hạ, xã Thanh Cao

KS KDC kiểu mẫu5

Khảo sát KDC xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn

Tại các buổi kiểm tra, đoàn đã đến từng khu dân cư, từng vườn mẫu để đánh giá. Trên cơ sở các tiêu chí của KDC nông thôn mới kiểu mẫu như: Nhà ở và các công trình phụ trợ; vườn hộ gia đình; vệ sinh môi trường;  giao thông; điện; văn hóa thông tin; giáo dục; y tế; thu nhập; tỉ lệ hộ nghèo; hệ thống chính trị ANTT xã hội. Về vườn mẫu chủ yếu xem xét đến công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến nông sản; các sản phẩm từ vườn; việc xây dựng môi trường, cảnh quan trong khu vườn và thu nhập từ vườn mang lại cho chủ thể.

Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các khu dân cư đều đã quy hoạch xây dựng được nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, nhiều khu dân cư đã trồng hoa hai bên đường và thường xuyên tổ chức vệ sinh sạch sẽ, nhà ở của các hộ trong thôn được chỉnh trang, 100% các tuyến đường chính trong thôn được bê tông hóa, có điện đường chiếu sáng; tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chỉ còn từ 1-2 hộ; thu nhập của người dân ổn định; tình hình an ninh nông thôn luôn được giữ vững. Tuy nhiên, ở một số khu dân cư tuy đường giao thông đã được bê tông hóa, được trồng hoa để tạo cảnh quan môi trường nhưng chưa được cắt tỉa thường xuyên, có nhiều đoạn hoa mọc đổ tràn ra đường nhìn không đẹp mắt, vẫn còn tình trạng rác thải, phân xúc vật chưa được thu gom...

KS VM

Khảo sát vườn mẫu tại xã Thanh Cao

KSVM 1

Khảo sát vườn mẫu tại xã Cao Dương

KSVM 2

KSVM 4

KSVM 5

Khảo sát vườn mẫu tại xã Liên Sơn

KSVM 6

Khảo sát mườn mẫu tại xã Tân Vinh

Về các vườn mẫu hầu hết đều có diện tích lớn, cây trồng lên xanh tốt, các sản phẩm thu từ vườn đảm bảo chất lượng và mang lại thu nhập cao cho hộ gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vườn mẫu chưa làm tốt công tác quy hoạch và có 1 vườn mẫu tại xã Tân Vinh không kiểm tra được vì hiện nay hộ gia đình đang chuyển đổi một phần diện tích vườn sang mục đích khác, không đảm bảo tiêu chí.

Đoàn kiểm tra đã đề nghị các KDC và các chủ hộ tiếp tục xây dựng, chỉnh trang lại cảnh quan môi trường các KDC và vườn mẫu sạch đẹp, bổ sung thêm các biển báo giao thông, tuyến đường tự quản về môi trường, về ANTT, thường xuyên khơi thông cống rãnh, phát quang hành lang hai bên đường và trồng bổ sung các loại hoa, cây xanh tại nhà văn hóa, điểm vui chơi công cộng; rà soát, đánh giá lại thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT...

Sau đợt kiểm tra này, các thành viên đoàn thẩm định đại diện cho từng tiêu chí sẽ có báo cáo đánh giá cụ thể đối với từng KDC, từng vườn mẫu gửi về Văn phòng điều NTM huyện để tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605471
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
951
1973
13897
1930353
77459
54375
3605471

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 12:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction