DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Để đánh giá, chấm điểm, lựa chọn, ghi nhận, tôn vinh những khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu của tỉnh. Ngày 20/10/2020, Tổ chấm thi của Ban giám khảo Hội thi cấp tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn, Phó chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, Trưởng ban giám khảo hội thi làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, đánh giá, chấm điểm trực tiếp tại các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn huyện Lương Sơn tham gia cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020.

CĐKDCVM 7

CĐKDCVM8

Đoàn kiểm tra chấm điểm Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Sấu Thượng, xã Thanh Cao

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá, chấm điểm 6 khu dân cư kiểu mẫu và 10 vườn mẫu trên địa bàn huyện Lương Sơn, gồm các khu dân cư: xóm Sấu Thượng ( xã Thanh Cao), xóm Phú Ngọc ( xã Cư Yên), xóm Đồng Sẽ ( xã Nhuận Trạch), xóm Tân Hòa ( xã Hòa Sơn), xóm Rổng Cấn ( xã Lâm Sơn) và xóm Đất Đỏ ( xã Liên Sơn). 10 Vườn mẫu của các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ổn, thôn Sấu Thượng ( xã Thanh Cao); vườn mẫu hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh, thôn Đồng Sẽ ( xã Nhuận Trạch); vườn mẫu hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiệu, xóm Hợp Phong (xã Cư Yên); vườn mẫu hộ gia đình ông Hà Huy Tu, thôn Tân Hòa (xã Hòa Sơn); vườn mẫu hộ gia đình ông Đỗ Quốc Hương, xóm Mỹ Tân ( xã Cao Dương); vườn mẫu hộ gia đình ông Bùi Văn Tuyển, xóm Cáp và vườn mẫu hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vấn, xóm Hợp Thung ( xã Thanh Sơn); vườn mẫu hộ gia đình ông Cấn Trọng Miên, xóm Đoàn Kết; vườn mẫu hộ gia đình bà Cấn Thị Nghĩa, xóm Đoàn Kết và vườn mẫu hộ gia đình ông Lê Đức Minh, xóm Lam Sơn ( xã Lâm Sơn).

CĐ KDC VM 1

Đoàn kiểm tra, chấm điểm vườn mẫu hộ gia đình ông Cấn Trọng Miên, xã Lâm Sơn

CĐ KDC VM 2 

Đoàn kiểm tra chấm điểm Khu dân cư NTM kiểu mẫu xóm Rổng Cấn, xã Lâm Sơn

CĐKDCVM 3

Đường làng ngõ xóm Khu dân cư kiểu mẫu thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn

CĐKDCVM 4

Chẩm điểm vườn mẫu hộ gia đình ông Hà Huy Tu, thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn

CĐKDCVM 5

Khu dân cư kiểu mẫu xóm Phú Ngọc, xã Cư Yên

CĐKDCVM 6

Người dân khu dân cư kiểu mẫu thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn thường xuyên tập luyện thể thao

CĐKDCVM 9

Chấm điểm vườn mẫu hộ gia đình ông Bùi Văn Tuyển, xóm Cáp, xã Thanh Sơn

CĐKDCVM 10

Chấm điểm vườn mẫu hộ ông Đỗ Quốc Hương, xóm Mỹ Tân, xã Cao Dương

Căn cứ vào 11 tiêu chí của Khu dân cư NTM kiểu mẫu, gồm: Nhà ở và các công trình phụ trợ; vườn hộ gia đình; vệ sinh môi trường;  giao thông; điện; văn hóa thông tin; giáo dục; y tế; thu nhập; tỉ lệ hộ nghèo; hệ thống chính trị ANTT xã hội. Và 5 tiêu chí vườn mẫu: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; các sản phẩm từ vườn; việc xây dựng môi trường, cảnh quan trong khu vườn và thu nhập từ vườn mang lại cho chủ thể. Các thành viên Ban giám khảo sẽ tự chấm điểm theo từng tiêu chí do ngành mình phụ trách.

Sau khi chấm điểm thực tế vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu có điểm cao nhất, tiêu biểu nhất để tiếp tục tham gia tiếp vòng thi trung khảo của cuộc thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 11/2020./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605389
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
869
1973
13815
1930353
77377
54375
3605389

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 12:15
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction