DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 14/12, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXVI đã tổ chức hội nghị lần thứ 4(mở rộng) để kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy; lãnh đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban, ngành và  Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

HN BCH 14.12.2020 a

Đ/c Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị năm 2020, chỉ ra tồn tại hạn chế và những vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, bàn phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

HN BCH 14.12.2020

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, BCH, BTV Huyện ủy Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị đạt kết quả tích cực. Có 15/18 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng; thu hút đầu tư, thu ngân sách đạt kết quả tốt. Năm 2020, thu ngân sách nhà nước ước đạt 380 tỷ đồng, vượt 2,1% so với Nghị quyết đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Văn hóa- xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Huyện đã tổ chức thành công Lễ công bố huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Hoàn thành tốt việc sáp nhập xã theo Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, giảm số đơn vị hành chính cấp xã của huyện hiện naycòn 11 xã, thị trấn. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 11 đơn vị xã, thị trấn. Tổ chức thẩm định, công nhận các Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, phân hạng 5 sản phẩm OCOP.Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đời sống Nhân dân ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đề ra. Hoạt động giám sát của HĐND tiếp tục được duy trì. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện sâu sát, kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Tuy nhiên, trong năm qua, Đảng bộ huyện Lương Sơn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết đề ra, gồm: chỉ tiêu về phát triển đảng viên và chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân sự một số cấp ủy bầu chưa đúng theo dự kiến. Công tác giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Việc giải ngân vốn đầu tư công một số công trình chưa đảm bảo tiến độ; thu tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn; phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển chưa đồng đều. Công tác CCHC, giải quyết đơn thư KNTC ở một số đơn vị còn chậm, tình hình khiếu nại vượt cấp còn xảy ra; tình hình an ninh nông thôn ở một số nơi còn diễn biến phức tạp.

Năm 2021, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã đề ra 15 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 15%; thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng; thu ngân sách 512 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 45%; phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 38,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 67%; có 6 bác sĩ và 16 giường bệnh/vạn dân;  98,5% cư dân thành thị và 97,5% cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ độ che phủ rừng 42%; tỷ lệ bao phủ BHYT 96%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%/năm; xử lí chất thải rắn và rác thải đô thị đạt 97%, chất thải y tế đạt 100%; 80% tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% chính quyền cơ sở và 80% tổ chức MTTQ và các đoàn thể CT-XH hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã tập trung đóng góp ý kiến vào báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách; dự thảo Nghị quyết và Chương trình trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện năm 2021; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và 5 năm 2021-2025 của huyện.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604842
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
322
1973
13268
1930353
76830
54375
3604842

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 05:20
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction