DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 19/1,Huyện ủy Lương Sơn tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

TK đảng 2020 e

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2020, BTV, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn đã nghiêm túc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của TW và của Tỉnh ủy; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm BTV, BCH Huyện ủy đã ban hành 900 văn bản các loại. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của huyện như: Lễ công bố huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; công nhận thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện nhà vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Đảng bộ huyện đã ban hành Quyết định thành lập 5 Đảng bộ xã mới sáp nhập, sau khi sắp xếp lại các TCCSĐ, Đảng bộ huyện giảm 9 TCCSĐ trực thuộc xuống còn 34 TCCSĐ. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thẩm định 66 hồ sơ kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 142 đồng chí. Tổ chức 45 lớp bồi dưỡng LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ cho 4.455 lượt học viên. Chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác đảng và xây dựng Đảng. Qua phân loại năm 2020 có 93,94% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; 86,45% Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 89,21% Đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

TKđảng 2020

Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao KNC “ Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các đồng chí thuộc Đảng bộ huyện Lương Sơn

Về công tác kiểm tra giám sát trong đảng: Trong năm, BTV Huyện ủy kiểm tra 22 cuộc ( 15 tổ chức Đảng và 7 đảng viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 7 đảng viên; tiến hành giám sát 13 cuộc ( 3 tổ chức đảng và 10 đảng viên), thi hành kỷ luật 1 đồng chí bằng hình thức Khai trừ. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 7 cuộc, giám sát theo chuyên đề 7 cuộc ( 3 tổ chức đảng và 4 đảng viên), giám sát thường xuyên 10 tổ chức đảng và 5 cá nhân; thực hiện quy trình xem xét kỷ luật 4 đảng viên, trong đó, 2 đảng  viên hình thức Khai trừ, 2 đảng viên hình thức Khiển trách.

TK đảng 2020 a

Đ/c Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu năm 2020

Công tác Dân vận được đổi mới, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền; công tác Nội chính của Đảng được duy trì; tập trung lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt của HĐND, các Ban của HĐND huyện; chỉ đạo UBND huyện bám sát nhiệm vụ, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu đề ra, nổi bật là: Tổng thu ngân sách đạt 380 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2019; kim ngạch xuất khẩu đạt 480 triệu USD, tăng 14%, đã thu hút được 6 dự án đầu tư vào địa bàn, có 9 HTX thành lập mới; GRDP bình quân đầu người đạt 83,5 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,76 triệu đồng; các hoạt động văn hóa xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng; trật tự ATXH, QPĐP được củng cố, tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

TK đảng  2020 b

Đ/c Hoàng Đức Minh - Phó bí thư TT Huyện ủy tặng giấy khen cho các đảng viên HTXSNV 5 năm liên tục 2016-2020

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng năm 2020 của Đảng bộ huyện còn một số hạn chế như: việc  lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa một số chỉ thị, Nghị quyết có lúc, có nơi chưa kịp thời còn trậm trễ. Việc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở một số đơn vị bầu cử cấp ủy chưa đúng nhân sự theo dự kiến. Chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên còn nhiều khó khăn. Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của một số tổ chức đoàn thể chính trị xã hội còn hạn chế.

TK đảng 2020 d

Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng bộ huyện Lương Sơn đã đạt được trong năm 2020. Về nghiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng chí Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh đề nghị: Đảng bộ huyện Lương Sơn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết  của Đảng, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung làm tốt công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, tự phê bình và phê bình trong Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, lấy Chi bộ là hạt nhân để triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng;  làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, dân vận và thi hành kỷ luật trong đảng; chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trên địa bàn; quan tâm đến công tác phát triển Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước mắt, Đảng bộ huyện cần tập trung chăm lo tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón tết vui vẻ, đầm ấm. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TK đảng 2020 c

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các đảng viên HTXSNV 5 năm liên tục 2016-2020

Nhân dịp này, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 7 đồng chí; khen thưởng cho 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM tiêu biểu năm 2020; 2 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt TSVM 5 năm liền và 37 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục  2016-2020./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614707
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
147
1478
7173
1956058
86695
54375
3614707

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 04:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction