DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 27/1, UBND huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Dự có đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội đặc thù huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

HNTĐ 2020 b

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Hoàng Đức Minh - Phó bí thư TT Huyện ủy trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện Lương Sơn có nhiều khởi sắc. Các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tiêu biểu như các phong trào thi đua “ Huyện Lương Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “ Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào thi đua “Hai tốt”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong ngành giáo dục;  Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Đã góp phần tạo động lực để huyện Lương Sơn hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2020. Và được UBND tỉnh xếp thứ Nhất trong khối thi đua các huyện, thành phố, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

HNTĐ 2020 c

HNTĐ 2020 d

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng Khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

HNTĐ 2020 a

Đ/c Nguyễn Quang Hiếu – Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng của huyện Lương Sơn đạt được trong năm 2020. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước để tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh thực hiện, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, quan tâm công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đáp ứng  yêu cầu hội nhập quốc tế…

HNTĐ 2020 e

Đ/c Bùi Hữu Điền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT HĐND huyện trao giấy khen của UBND huyện cho các đơn vị xếp thứ nhất, nhì, ba, tư toàn diện thi đua năm 2020

HNTĐ 2020 f

Đ/c Nguyễn Phương Đông - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của UBND huyện cho các đơn vị hoàn thành tốt công tác CCHC năm 2020

HNTĐ 2020 s

HNTĐ 2020 x

Các đ/c Phó chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các đơn vị xếp thứ nhất, nhi, ba của 8 khối thi đua

HNTĐ 2020 v

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các hộ nông dân SX,KD giỏi

Hội nghị cũng tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, trao tặng các danh hiệu và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Trong đó có 7 tập thể vinh dự được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 13 đơn vị và 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 4 tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các đơn vị xếp thứ nhất, nhì, ba, tư toàn diện các mặt công tác năm 2020. Trong đó, xã Tân Vinh xếp thứ Nhất toàn diện; xã Cư Yên, Liên Sơn xếp thứ Nhì; xã Thanh Cao, Nhuận Trạch và thị trấn Lương Sơn xếp thứ Ba; 4 xã còn lại xếp thứ Tư. UBND huyện cũng đã tặng giấy khen cho các đơn vị xếp thứ nhất, nhì, ba của 8 khối thi đua và đơn vị xếp thứ nhất, nhì, ba của 26 lĩnh vực công tác; tặng giấy khen cho 5 đơn vị hoàn thành tốt công tác CCHC và 11 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2020./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614456
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1374
1845
6922
1956058
86444
54375
3614456

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:11
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction