DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 

Ngày 27/8/2015, dưới sự chủ trì của đ/c Hoàng Đức Minh – Phó bí thư Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011- 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại diện Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh Hòa Bình; thành viên BCĐ công tác DS – KHHGĐ huyện; Trưởng BCĐ công tác DS-KHHGĐ, cán bộ DS- KHHGĐ 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã về dự hội nghị.

IMG 1178Đ/C Hoàng Đức Minh – Phó bí thư Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 8 tập thể

 

Trong 5 năm qua,  việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS – KHHGĐ đã được triển khai kịp thời và đạt hiệu quả tích cực: Đại bộ phận tầng lớp nhân dân trong huyện thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng ( đạt 63%). Quy mô gia đình nhỏ ngày càng được người dân chấp nhận rộng rãi. Chất lượng dân số của huyện từng bước được nâng lên. Công tác truyền thông tại cộng đồng được đẩy mạnh, đã tổ chức được hàng trăm buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nhóm…Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã tích cực tổ chức các đợt chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ SKSS/ KKHGĐ đến các vùng đông dân cư, vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn. Triển khai có hiệu quả mô hình phòng bệnh tan máu bẩm sinh ( Thalassemia); mô hình can thiệp giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Mô hình can thiệp tình trạng sinh con thứ ba trở lên, dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đã được thực hiện ở tất cả các tuyến đảm bảo chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn, thuận tiện cho người dân…Các hoạt động này đã góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện từ 1,31% (năm 2011) xuống còn 1,15% (năm 2015). Tuy nhiên tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức chưa ổn định, tình trạng tảo hôn có nhiều bất cập.

 

Trong giai đoạn tiếp theo 2016-2020, BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia DS- KHHGĐ huyện Lương Sơn đề ra mục tiêu: Tiếp tục thực hiện quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững, duy trì mức sinh thấp, đảm bảo quy mô dân số và cơ cấu dân số một cách hợp lí; can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng sinh con thứ ba trở lên, tình trạng tảo hôn, từng bước nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

IMG 1176Đ/C Bùi Văn Dậu -TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV,  Bí thư Huyện ủy ,Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, BCĐ DS-KHHGĐ huyện, Trung tâm DS-KHHGĐ và mỗi cán bộ dân số thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp trong thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông;  nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ CTV dân số ở cơ sở…

IMG 1179Đ/C Bùi Hữu Điền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy trao giấy khen cho 20 cá nhân

 

         Nhân dịp này,  UBND huyện Lương Sơn đã khen thưởng cho 8 tập thể, 20 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho chương trình mục tiêu quốc gia DS- KHHGĐ giai đoạn 2011-2015./.

 

Thanh Hoàn

 

 

 

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction