DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu 2021, sáng 17/2 ( tức mùng 6 tết), UBND huyện đã không tổ chức gặp mặt, chúc tết cán bộ CC,VC đầu xuân như mọi năm, mà thay vào đó là các đồng chí lãnh đạo TT HĐND và UBND huyện đã đến chúc tết cán bộ CC,VC từng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

CT VPUB

Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Danh chúc tết cán bộ, CC,VC, người lao động Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chúc tết cán bộ CC,VC, người lao động Văn phòng HĐND và UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo TT HĐND và UBND huyện mong cán bộ, CC,VC, người lao động cơ quan Văn phòng luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra trong năm 2021. Tập trung công việc ngay từ ngày đầu làm việc. Chủ động tham mưu tổng hợp giúp HĐND và UBND, Chủ tịch và các Phó chủ tịch trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; Tiếp nhận, xử lý văn bản; Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản, chỉ đạo của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Chủ tịch  và các Phó chủ tịch UBND huyện. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND huyện; chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Ban tiếp công dân... Trước mắt, Văn phòng cần ban hành ngay các kế hoạch, chương trình công tác năm 2021của UBND huyện đảm bảo đúng thời gian quy định, Phối hợp với phòng Nội vụ tổ chức ngay hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng NN&PTNT và Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT và TT huyện.

CT TCKH

Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Danh chúc tết cán bộ, CC phòng TC-KH huyện

Đến chúc tết cán bộ, công chức phòng TC-KH, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đánh giá cao kết quả của phòng đạt được trong năm 2020. Đồng thời mong muốn cán bộ, công chức của phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2021. Tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính, tài sản công; quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, quản lý về kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân theo các quy định của pháp luật.

CT NV

Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Danh chúc tết cán bộ, CC phòng Nội vụ

Gặp gỡ cán bộ lãnh đạo, công chức phòng Nội vụ huyện trong ngày đầu xuân mới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chúc toàn thể cán bộ, công chức phòng Nội vụ mạnh khỏe, công tác tốt, giành nhiều thắng lợi hơn năm 2020. Đồng chí cũng đề nghị phòng Nội vụ tập trung rà soát lại nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, ngành đã đăng ký thực hiện trong năm 2021, đảm bảo sát với nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lí nhà nước về tổ chức bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, giúp UBND huyện tìm ra lỗ hổng về CCHC để kịp thời khắc phục. Trước mắt phòng cần tham mưu tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu xây dựng đề án thành lập Đội quản lí trật tự đô thị của huyện và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, làm sao để huyện Lương Sơn tiếp tục giữ vững đơn vị thi đua xuất sắc của tỉnh năm 2021.

CTTNMT

Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Danh chúc tết cán bộ, CC phòng TN&MT

Đến chúc tết cán bộ, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chia sẻ với những nhiệm vụ nặng nề và rất quan trọng của phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc giúp UBND huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Cụ thể là quản lí nhà nước về đất đai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đất đai như công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án. Đây là nhiệm vụ quan trọng của huyện để tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong cán bộ, công chức phòng TN&MT tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác cấp giấy CNQSDĐ cho người dân; quản lí sử dụng đất đúng quy hoạch. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật. Trước mắt phòng cần rà soát lại các công việc còn tồn đọng trong năm 2020 để có giải pháp thực hiện ngay trong những tháng đầu của năm 2021. Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và các phòng chức năng đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đấu giá đất năm 2021.

CT TP

Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Danh chúc tết cán bộ, CC phòng Tư pháp

Chúc tết cán bộ phòng Tư pháp và cơ quan Thanh tra huyện, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Phòng Tư Pháp là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp ở cơ sở.

CTTTr 

Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Danh chúc tết cán bộ, CC Thanh tra huyện

Còn ThanhTra huyện  là cơ quan gắn liền với trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Vì vậy đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong cán bộ, công chức hai cơ quan luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cũng nhân dịp ngày đầu xuân năm mới, các đồng chí: Bùi Hữu Điền – UVTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; Nguyễn Phương Đông – UVTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND huyện; Nguyễn Anh Đức- Phó chủ tịch UBND huyện cũng đã đến thăm và chúc tết tất cả các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc còn lại của UBND huyện./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618422
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
273
1836
273
1972018
2637
87773
3618422

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction