Tin nổi bật

 Chiều 26/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Anh Đức- Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện.

TĐTKT 2021

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Trên cơ sở phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, tổng điều tra kinh tế năm 2021 với mục đích thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu và tính toán các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mậu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, các bộ ngành và địa phương.

Đối tượng điều tra gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sự nghiệp, hiệphội, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

TĐTKT năm 2021 chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội; thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3-30/5/2021. Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-30/7/2021.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ TĐTKT huyện cho biết: Để chuẩn bị cho việc triển khai TĐTKT năm 2021, UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập BCĐ và tổ giúp việc BCĐ, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện TĐTKT. Sau hội nghị này, huyện sẽ tổ chức triển khai đến tất cả các xã, thị trấn, các cơ sở SXKD trên địa bàn. Qua điều tra sơ bộ, trên địa bàn huyện hiện có 888 doanh nghiệp, 54 đơn vị sự nghiệp, 1 cơ sở tôn giáo. Huyện sẽ tiến hành tập huấn nghiệp vụ và triển khai thu thập thông tin tại đơn vị điều tra đảm bảo đúng thời gian quy định./.

TH

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị