DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/11, khu dân cư (KDC) thôn Đồng Sương, xã Thành Lập, Lương Sơn đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015). Các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Thanh Mịch, UVTV, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện Lương Sơn đã dự và chúc mừng ngày hội.

95127 IMG 1981Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho 5 hộ gia đình chính sách, nạn nhân CĐDC, hộ nghèo của thôn

Thôn Đồng Sương có 155 hộ, 710 nhân khẩu. Thôn có dân tộc Mường chiếm 96%. Năm 2015, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã, thôn đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp và sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Hiện nay, thôn có 2 tổ hợp sản xuất rau hữu cơ và 6 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Tiềm năng, thế mạnh của thôn được khai thác có hiệu quả; cơ sở hạ tầng điện, đường, nhà trẻ, nhà văn hóa được đầu tư xây mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định, ANCT, TTATXH được giữ vững. Trong chương trình xây dựng NTM, thôn đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia, đóng góp 1.276 ngày công, hiến 1.300 m2  đất để xây dựng đường giao thông.dt 61120151628 IMG 1992

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Đồng Sương.

Đặc biệt, thực hiện 5 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, người dân trong thôn đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo (năm 2015, thu nhập bình quân của thôn đạt 26,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,65%); tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thôn có trên 70% số người thường xuyên tham gia các hoạt động VHVN – TDTT; 100% các hộ dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, thôn không có người mắc các tai, tệ nạn xã hội; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, không có trẻ em bỏ học… Trong năm, thôn có 140 hộ (đạt 90,3%) đạt gia đình văn hóa; 29 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của cán bộ, nhân dân thôn Đồng Sương đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức vững mạnh hơn; tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhằm hoàn thành thắng lợi công tác mặt trận các cấp; phát huy sức mạnh của ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân. 

Tại ngày hội, 5 hộ gia đình chính sách, hộ nạn nhân CĐDC, hộ nghèo được nhận quà của T.Ư MTTQ Việt Nam; 29 hộ gia đình văn hóa 3 năm liền được nhận giấy khen của UBND xã Thành Lập.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction