DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 9/12/2015, Ủy ban MTTQ huyện Lương Sơn đã tổ chức Tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; 5 năm MTTQVN tham gia xây dựng nông thôn mới. Về dự hội nghị có ông Nghiêm Phú Doãn – Phó chủ tịch TT Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và đại diện các cá nhân tiên tiến trong các cuộc vận động.

IMG 1486

Ông Nghiêm Phú Doãn – Phó chủ tịch TT Ủy ban MTTQVN tỉnh trao bằng khen của Ủy ban TƯ. MTTQVN cho các TT,CN

20 năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn huyện đã được UBMTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai ở 100% khu dân cư, 5 nội dung trọng tâm với 10 mục tiêu của cuộc vận động đã thúc đẩy nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự ATGT, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội,tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư, động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy nguồn lực trong nhân dân, tích cực phát triển kinh tế, đấy nhanh tiến độ “ xóa đói giảm nghèo” ở huyện, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 4,35% (theo tiêu chí mới), giảm trung bình hàng năm là 1,65%. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Đến năm 2015, toàn huyện có 18.743 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 81,3%, 124/186 khu dân cư văn hóa, đạt 66,7%.

IMG 1482

Toàn cảnh hội nghị

Đối với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, 15 năm qua Mặt trận các cấp trong huyện đã vận động “Quỹ vì người nghèo” được 2,255 tỷ đồng. Đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa226 nhà “Đại đoàn kết”cho hộ nghèo. Từ những kết quả trên, đến nay trên địa bàn huyện đã có 7 xã, thị trấn cơ bản đã xoá xong nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo.

Hưởng ứng chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), Ủy ban MTTQ các cấp đã gắn nội dung cuộc vận động với các nhóm tiêu chí xây dựng NTM để tuyên truyền, vận động nhân dân trong huyện tham gia. Đã vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng nghìn ngày công cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay toàn huyện đã có 5/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

IMG 1484

Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Doãn – Phó chủ tịch TT Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được qua 20 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Việc triển khai hiệu quả hai cuộc vận động đã góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, tạo sức mạnh nội lực ngay từ mỗi gia đình, mỗi người dân ở khu dân cư, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Huyện ủy cũng chỉ rõ: Trong thời gian tới huyện Lương Sơn cần duy trì và nhân rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy nguồn lực trong nhân dân; tiếp tục triển khai, đổi mới các cuộc vận động gắn với xây dựng NTM; chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; biểu dương và nhân rộng các mô hình, gương người tốt, việc tốt tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, góp phần cùng các cấp chính quyền và nhân dân phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

IMG 1489

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các TT, CN

Tại hội nghị, đã có 2 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN;  UBND huyện Lương Sơn đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư”; 9 tập thể và 19 cá nhân được khen thưởng vì có nhiều thành tích trong 20 năm  thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân “ Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển”;  4 tập thể và 19 cá nhân được nhận giấy khen vì có nhiều thành tích trong  20 năm thực hiện “ Đoàn kết  xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; xây dựng môi trường, cảnh quan sạch đẹp; tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng”./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636317
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6357
5551
18168
1972018
20532
87773
3636317

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:10
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction