DICHVUCONG

 Ngày 25/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 9/2/2010 của BTV Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú trong học sinh, sinh viên các trường, đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang", các đại biểu đã thống nhất đánh giá: Trong 5 năm (2010 - 2015), số đảng viên mới được kết nạp là học sinh, sinh viên trong các nhà trường, đoàn viên thanh niên ưu tú đi làm nghĩa vụ trong LLVT là 1.274 đảng viên (chiếm 14,48% tổng số đảng viên là ĐVTN). Việc thực hiện Chỉ thị số 35 đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, giảm sinh hoạt ghép; xóa thôn bản "trắng" tổ chức Đảng, đảng viên; tạo nguồn cho cán bộ có chất lượng. Tuy nhiên, việc thực hiển Chỉ thị số 35 còn tồn tại một số hạn chế như có hiện tượng chạy theo thành tích, chưa đảm bảo chất lượng đảng viên mới kết nạp; đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương chưa phát huy được vai trò. Đại biểu dự hội nghị thống nhất cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35, lưu ý tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Cụ thể hóa mục tiêu, giải pháp về việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp; BTV Tỉnh đoàn phải tăng cường tổ chức cho đoàn viên, học sinh, sinh viên học tập lý luận chính trị cơ bản, những hiểu biết cơ bản về Đảng; chỉ đạo Ban CHQS các huyện chủ động phối hợp với địa phương tiến hành khảo sát,  bồi dưỡng, tạo nguồn.

Đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 304-TB/TW của Ban Bí thư khóa X về kết quả thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27/9/1999 của Ban Bí thư khóa VII về chăm sóc người cao tuổi. Hiện nay, toàn tỉnh 100% người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định được hưởng trợ cấp xã hội, 100% số xã, phường, thị trấn có Qũy toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; các chế độ chính sách đối với người cao tuổi được chăm lo, thực hiện đầy đủ; chú trọng đến các đối tượng là người cao tuổi nghèo, chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở một số cơ sở chưa thường xuyên, hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở còn hình thức, chưa thiết thực. Hội nghị đã thống nhất với 6 giải pháp để tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc và phát huy người cao tuổi trong những năm tiếp theo.

Về dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 7/3/2014 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản", hội nghị thống nhất đánh giá: Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập được nâng cao; qua đó thực hiện cơ bản tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Việc thực hiện Chỉ thị số 22 còn tồn tại một số hạn chế là đa số các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên; một số cơ quan thực hiện chưa nghiêm túc, còn mang tính hình thức, chưa giải trình rõ nguồn gốc tài sản tăng thêm; chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về tài sản của người có chức vụ quyền hạn; chưa phát hiện và tố cáo kịp thời những trường hợp kê khai không trung thực; chưa chủ động tiến hành xác minh tài sản cán bộ. Từ thực tế đó, đại biểu tham gia hội nghị đã thống nhất 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, tập trung vào mục tiêu việc kê khai phải nghiêm túc, minh bạch, trung thực, đầy đủ, rõ ràng.

Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 14/3/2014 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, các đại biểu thống nhất: công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được một số kết quả nhất định như nâng cao vai trò giám sát của cơ quan dân cử; phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần giữ vững tình hình ổn định chính trị, trật tự ATXH. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định, giải pháp về phòng chống tham nhũng vẫn còn chậm, chưa thực sự nghiêm túc. Công tác phát hiện và xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng chỉ mới dừng lại chủ yếu ở cấp xã; một số vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, chưa xử lý triệt để; xử lý án tham nhũng còn chậm, chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Các đại biểu cũng đã thống nhất 9 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 9/2/2010 của BTV Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú trong học sinh, sinh viên các trường, đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang", các ngành, địa phương cần đặc biệt quan tâm giáo dục thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng công tác Đoàn, tạo nguồn đảng viên có chất lượng cho Đảng; quan tâm, lựa chọn kết nạp Đảng những ĐV-TN có tâm huyết, năng lực; hạn chế, tránh kết nạp đảng viên chất lượng thấp. Về công tác chăm sóc người cao tuổi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý hiện nay tuổi thọ bình quân tỉnh ta đang thấp hợp so với trung bình cả nước, do đó cần quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách, đảm bảo đời sống cho người cao tuổi; xác định công tác chăm sóc người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội. Đồng chí yêu cầu ngành y tế xem xét việc thành lập Khoa Lão khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người cao tuổi.

Riêng đối với vấn đề kê khai tài sản, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo trung thực, tránh hình thức. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tất cả các cơ quan, ban, ngành phải quyết định vị trí chuyển đổi công tác, sau đó mới xây dựng kế hoạch chuyển đổi và triển khai thực hiện để đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2305581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3985
4592
8577
635500
94276
140517
2305581

Your IP: 3.239.51.78
2021-01-25 20:38
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction