DICHVUCONG

Ngày 9-5, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII tại các quận Ba Ðình và Tây Hồ; báo cáo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp tới; thông báo nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri kiến nghị tại các buổi tiếp xúc lần trước; lắng nghe, tiếp thu ý kiến và nguyện vọng của cử tri.

  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cử tri quận Ba Đình (TP Hà Nội). Ảnh: TRẦN HẢI

 

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đề cập, kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng, như công tác cán bộ; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; công tác đối ngoại; phòng, chống tham nhũng; đổi mới giáo dục; chính sách đối với người có công; vấn đề giá cả nông nghiệp,...

Ðánh giá cao việc chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung Hội nghị T.Ư lần thứ 11 khóa XI, nhiều cử tri hoan nghênh bài phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là phần phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XII với những tiêu chuẩn cụ thể, nhằm đáp ứng tình hình, yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Cử tri đồng tình cao với quyết tâm của Ðảng là kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành T.Ư những người không có bản lĩnh chính trị vững vàng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói không đi đôi với làm,... Song, cử tri cũng băn khoăn làm thế nào để thực hiện được điều đó và mong toàn Ðảng, trực tiếp là Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư phải quyết tâm thực hiện bằng được.

Phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri có nhiều ý kiến phong phú, trách nhiệm và tâm huyết về nhiều lĩnh vực, từ vấn đề lớn của đất nước đến những việc cụ thể, mong muốn đất nước phát triển, xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư nêu rõ, về Hội nghị T.Ư 11, khóa XI, cử tri và nhân dân rất quan tâm. T.Ư bàn, thống nhất cao các nội dung của hội nghị, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cho Ðại hội Ðảng khóa XII với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc", "nguyên nhân của mọi nguyên nhân", "then chốt của then chốt". Cho nên, toàn Ðảng, toàn dân quan tâm là đúng, nhất là trách nhiệm của Ban Chấp hành T.Ư. Tổng Bí thư cho rằng, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh thuận lợi, còn có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đòi hỏi Ðảng ta phải giữ vững bản chất cách mạng. Muốn Ðảng mạnh, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, người đứng đầu phải gương mẫu, phải được dân tin. Thời gian vừa qua, T.Ư đã chuẩn bị rất kỹ, đó là định hướng sắp tới cho T.Ư chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới. Mong làm sao để xây dựng cơ quan lãnh đạo tốt nhất, làm từng bước theo đúng nguyên tắc, Ðiều lệ Ðảng, không để kẻ địch lợi dụng chia rẽ, gây rối nội bộ. Các tiêu chuẩn đưa ra là tổng kết qua nhiều nhiệm kỳ. Cách làm cũng phải đổi mới, vừa dân chủ vừa tập trung. Về ý kiến cử tri băn khoăn là làm thế nào để được như vậy, Tổng Bí thư cho rằng phải có quyết tâm cao, cách làm khoa học, cần sự đồng thuận cao trong toàn Ðảng, toàn dân.

Trả lời cử tri về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là vấn đề quan trọng liên quan đến cả hệ thống chính trị, là vấn đề nhạy cảm, khó, mới, cho nên phải làm thận trọng từng bước vững chắc. T. Ư đã bàn nhiều lần và cho làm thí điểm không tổ chức HÐND quận, huyện, phường, có sự phân biệt giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn. Trung ương đã chỉ đạo chọn mười tỉnh để thí điểm và vẫn có ý kiến khác nhau. Sau khi lấy ý kiến, và thảo luận kỹ, T.Ư mới quyết định thực hiện tất cả chính quyền các cấp đều bao gồm HÐND và UBND. Tổng Bí thư nhấn mạnh, ở đâu có chính quyền thì ở đó có sự giám sát của nhân dân, của cơ quan quyền lực do dân bầu ra. Ðây là sự kết hợp giữa Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Song, HÐND hoạt động phải cải tiến, đổi mới phù hợp với từng khu vực, nông thôn khác thành thị. Phải tạo điều kiện, cơ chế, phương tiện làm việc để HÐND làm việc tốt hơn, giám sát tốt hơn,...

Về Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, theo Tổng Bí thư, chúng ta không thể không làm. Ðây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của đất nước.

Về quan hệ quốc tế, Tổng Bí thư cho rằng đây là vấn đề lớn, cho nên khi xem xét giải quyết từng việc phải đặt trong tổng thể nhiều mặt; trên nguyên tắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, đồng thời phải bảo đảm hòa bình, ổn định để phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng trả lời cụ thể nhiều vấn đề khác mà cử tri quan tâm, như thi tuyển cán bộ; phòng, chống tham nhũng; án oan sai; tiêu thụ nông sản,...

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2309927
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3741
4590
12923
635500
98622
140517
2309927

Your IP: 54.85.57.0
2021-01-26 23:47
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction