DICHVUCONG

 Ngày 11/5, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét và cho ý kiến vào nội dung, thời gian và thành phần dự kỳ họp. Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 7, xem xét các nhóm báo cáo của: Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; UBND tỉnh và các ngành. Cho ý kiến và quyết định đối với các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chính sách, cơ chế, quy định liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2015, giai đoạn 2015 – 2020.

Sau khi nghe Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành thảo luận làm rõ hơn những nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp quan trọng, đánh giá toàn diện kết quả việc thực hiện KT-XH năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015. Do đó, UBND tỉnh, các ngành, đơn vị chức năng cần khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh các nội dung, văn bản trình tại kỳ họp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/6. Xem xét kỹ văn phạm hành chính một số văn bản. Nghiên cứu một số nội dung Nghị quyết có thể gộp chung thành một tờ trình. Rà soát lại các Nghị quyết đã ban hành để có biện pháp xử lý phù hợp. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ nội dung, các văn bản trước khi trình tại kỳ họp, đồng thời phối hợp với MTTQ các huyện, thành phố tổ chức lấy ý kiến tham gia của đông đảo cử tri, các cơ quan chức năng làm cơ sở thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99 và 100 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015; Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh. Theo đó, ngay sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các Quyết định chỉ đạo, điều hành và triển khai tới các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố. Căn cứ 7 nhóm giải pháp, UBND tỉnh, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện đạt kết quả khả quan trong những tháng đầu năm. Tình hình KT-XH ổn định và phát triển; một số ngành có kết quả khá, bằng hoặc vượt so với cùng kỳ năm trước; các địa phương đã tập trung gieo trồng vụ đông – xuân đúng thời vụ; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ; các ngành dịch vụ đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường. Việc điều hành dự toán thu, chi ngân sách thực hiện tương đối ổn định, tính đến hết tháng 3, thu ngân sách nhà nước đạt 25% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 36% so với thực hiện cùng kỳ; chi ngân sách toàn tỉnh đạt 28% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 14% so với thực hiện cùng kỳ. Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo UBND tỉnh đã nên lên những khó khăn, hạn chế, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh đánh giá cao công tác điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, ngành và địa phương. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá đúng thực chất việc triển khai các Nghị quyết, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện. Các Ban của HĐND tỉnh tập trung thẩm tra việc thực hiện Nghị quyết, chú ý tới việc phân bổ các chỉ tiêu có đúng, sát với Nghị quyết đề ra; chỉ rõ hạn chế, yếu kém; kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện những tháng cuối năm. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh cần chú ý đến việc tăng các nguồn lực thu hút đầu tư, rà soát các dự án chậm triển khai để có biện pháp xử lý phù hợp; tăng cường quản lý hành chính đối với môi trường, đất đai, nợ đọng vốn…; tăng cường các biện pháp thu ngân sách; quản lý chặt chẽ đối với các ban quản lý dự án đầu tư; tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước; xem xét, điều chỉnh các chương trình, dự án trước tháng 6 để xin ý kiến HĐND tỉnh.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2309977
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
3774
12973
635500
98672
140517
2309977

Your IP: 54.85.57.0
2021-01-27 00:06
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction