Sáng ngày 25/5, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức duyệt nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bôi lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

  

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị duyệt nội dung văn kiện ĐHĐB huyện Kim Bôi.

 

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bôi chỉ rõ, nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Kim Bôi đã thực hiện vượt một số chỉ tiêu Nghị quyết chủ yếu như: tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước và có một số chỉ tiêu thực hiện không đạt như: số hộ gia đình văn hóa, độ che phủ rừng, tổng sản lượng lương thực có hạt, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Về mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,5%, bình quân thu nhập đầu người đạt 21 triệu, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 chiếm 37%. Dự thảo Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế của nhiệm kỳ như: cơ cấu ngành kinh tế chưa hợp lý, thu hút đầu tư còn chậm, chất lượng nguồn nhân lực thấp, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp…

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành kiến nghị huyện Kim Bôi cần xem xét lại số liệu, cách tính cho phù hợp hướng dẫn và quy định; nhiều từ ngữ chuyên môn, thuật ngữ sử dụng chưa chính xác; báo cáo còn mang nặng tính lý luận, chưa đi thẳng vào vấn đề; còn nhiều kết quả nổi bật nhưng chưa đưa vào báo cáo…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Huyện Kim Bôi cần bổ sung thêm những kết quả đã làm được cũng như chỉ rõ nguyên nhân những mục tiêu thực hiện không đạt trong nhiệm kỳ vừa qua, từ đó đề ra giải pháp thiết thực, cụ thể. Các số liệu cần xem xét lại và xin ý kiến ngành chuyên môn để đảm bảo tính chính xác, phù hợp; điều chỉnh những kết quả không phù hợp với kết quả của tỉnh.

Về mục tiêu nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Kim Bôi cần xem xét lại mục tiêu về thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách nhà nước vì như vậy là quá thấp, không phù hợp với mặt bằng chung và mục tiêu phấn đấu của toàn tỉnh. Phải có giải pháp cụ thể, sát với thực tế để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành cho nhiệm kỳ tới; bổ sung chỉ tiêu đô thị hóa. Đồng chí cũng yêu cầu nhiệm kỳ tới huyện Kim Bôi cần quan tâm nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia đảm bảo đồng đều ở tất cả các cấp học, quan tâm đến những xã chưa có trường đạt chuẩn quốc gia.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dự thảo Báo cáo chính trị chỉ rõ, nhiệm kỳ 2010 – 2015, huyện Lạc Thủy đã thực hiện đạt mức phát triển khá của tỉnh với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,2 triệu đồng (gấp gần 3 lần so với đầu nhiệm kỳ ): thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 ước đạt gần 58 tỷ đồng; đến hết năm 2015 có 3 xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa – xã hội – y tế - giáo dục tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển khá. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Lạc Thủy đã đề ra 19 mục tiêu và các giải pháp chủ yếu, cụ thể như: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng; có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 36 trường đạt chuẩn quốc gia…

Lãnh đạo các sở, ngành đã đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện huyện Lạc Thủy. Các đại biểu nhất trí cao với chủ đề đại hội và kiến nghị huyện Lạc Thủy cần bổ sung thêm số liệu lĩnh vực văn hóa, y tế để đảm bảo tính toàn diện của báo cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Lạc Thủy cần tiếp thu, chọn lọc ý kiến đóng góp của các sở, ngành để có sự điều chỉnh phù hợp. Đồng chí nhất trí với bố cục, đồng tình với chủ đề đại hội. Về mục tiêu nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu huyện Lạc Thủy cần quan tâm nghiên cứu, bổ sung các giải pháp thiết thực. Lưu ý tận dụng, phát huy thế mạnh của địa phương, tập trung phát triển chế biến nông sản, hoạt động văn hóa du lịch. Các chỉ tiêu về cơ cấu nền kinh tế cần xem xét lại sao cho phù hợp với chủ đề, tình hình thực tế. Mục tiêu phải phù hợp, không đặt mục tiêu quá cao, tránh bệnh thành tích.

Đồng chí cũng yêu cầu ngôn ngữ trong các văn kiện sử dụng phải đảm bảo chính xác, đúng chuyên môn. Nhiệm vụ, giải pháp bổ sung cho sát với thực tế.

* Sáng 25/5, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị duyệt nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) Khối cơ quan tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

       

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị duyệt nội dung văn kiện ĐHĐB Khối CQ tỉnh.           

Theo báo cáo, tính đến ngày 8/5, BTV ĐUKCQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp thu ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo ĐUKCQ tỉnh qua các thời kỳ để tiếp thu, chỉnh sửa, trình BTV Đảng ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 5. Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ khối khóa XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) cũng đã được xây dựng hoàn thiện cơ bản và được xin ý kiến lần 3 của các đồng chí ủy viên BTV ĐUKCQ tỉnh. Báo cáo kiểm điểm đã được BTV, BCH Đảng bộ khối thảo luận, thông qua ngày 12/5. Về Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tại ĐHĐB các Chi, Đảng bộ cơ sở vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Dự thảo văn kiện trình ĐHĐB khối lần thứ XVI, tính đến ngày 23/5, toàn Đảng bộ khối đã có 40/70 chi, đảng bộ cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đã có 100% Đại hội các chi, đảng bộ tiến hành thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐHĐB khối lần thứ XVI. Cùng với đó, dự thảo nghị quyết Đại hội và một số văn bản khác phục vụ ĐHĐB Khối cũng đã cơ bản hoàn thành.

           

Các thành viên tổ công tác đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện chính trị trình ĐHĐB của ĐUKCQ tỉnh. Các ý kiến tham gia góp ý đã nhất trí kết cấu của báo cáo chính trị, chủ đề Đại hội được xây dựng với các thành tố rõ ràng. Báo cáo đã đánh giá cụ thể các nội dung, kiểm điểm nghiêm túc. Việc chuẩn bị văn kiện công phu, được đưa ra thảo luận ở nhiều cấp, tiến độ thực hiện, chất lượng được đảm bảo theo yêu cầu. Các thành viên tổ công tác cũng chỉ rõ, báo cáo cần được chắt lọc, có sự đánh giá khái quát hơn nữa để làm giảm dung lượng một cách phù hợp.

           

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với kết cấu, nội dung của báo cáo chính trị trình ĐHĐB Khối cơ quan tỉnh khóa XVI. Đồng chí chỉ rõ: Các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình ĐHĐB Khối cơ quan tỉnh của các thành viên tổ công tác sát thực, ĐUKCQ tỉnh cần tiếp thu, nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp. Báo cáo chính trị cần được xây dựng đầy đủ hơn với các phần khái quát, đánh giá diễn biến, tư tưởng của đội ngũ CBĐV sau những sự kiện liên quan đến Biển Đông và sau khi triển khai thực hiện NQT.Ư4 (khóa XI); đồng thời cần đánh giá thêm về công tác PCTN, lãng phí, luân chuyển vị trí công tác, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN; công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng tổ chức đội ngũ cán bộ; văn phong báo cáo cũng cần phải xem xét, chỉnh sửa, sử dụng câu từ một cách phù hợp, rõ ràng.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị duyệt nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Mai Châu lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

           

Tại hội nghị, về cơ bản, các thành viên tổ công tác nhất trí với bố cục, nội dung báo cáo và đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Mai Châu đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, huyện đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến đóng góp của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Các thành viên tổ công tác cũng chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót cần được chỉnh sửa, bổ sung như trong dự thảo báo cáo chưa đưa các chỉ tiêu về mức độ phát triển đô thị hóa của huyện trong khi thị trấn Mai Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch nâng cấp thành đô thị loại IV vào năm 2020; vấn đề thu gom, xử lý rác thải; cần đánh giá, nghiên cứu lại các chỉ tiêu phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2015 - 2020 cũng như vấn đề bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu, xem xét các yếu tố để đảm bảo mục tiêu xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, chú trọng phát triển làng nghề, quan tâm đến cơ chế hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp; đánh giá, nghiên cứu các chỉ tiêu về xây dựng các điểm du lịch cộng đồng khi Mai Châu đã được quy hoạch xây dựng là điểm du lịch quốc gia trong năm 2020; về việc xây dựng chỉ tiêu phấn đấu của huyện trong nhiệm kỳ tới còn thấp so với chỉ tiêu bình quân chung của tỉnh như các chỉ tiêu về thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người... Các thành viên tổ công tác cũng đã tham gia ý kiến về các giải pháp thực hiện để huyện Mai Châu xem xét, nghiên cứu bổ sung vào Báo cáo chính trị trình ĐHĐB huyện. Đề nghị huyện Mai Châu nghiên cứu, xem xét, bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đề ra, trong đó cần tập trung vào sự đột phá về thể chế thu hút đầu tư, CCHC, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tập trung xây dựng hoàn thiện các tuyến đường giao thông huyết mạch, đầu tư vào hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

           

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy chỉ rõ: Việc chuẩn bị văn kiện của Huyện ủy Mai Châu được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, được thảo luận qua nhiều cuộc họp, nhiều đối tượng. Việc xây dựng báo cáo đã cơ bản đạt được chất lượng, tiến độ. Dự thảo báo cáo trình ĐHĐB huyện đã đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện, các chỉ tiêu bám sát với tình hình thực tế tại địa phương. Tại hội nghị, các thành viên tổ công tác đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, do vậy, huyện Mai Châu cần phải tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện Báo cáo chính trị. Trong đó, cần nghiên cứu, xem xét, bàn luận, chỉnh sửa, bổ sung và thống nhất lại một số thành tố trong chủ đề Đại hội; báo cáo cũng cần tập trung đánh giá và chỉ rõ những nguyên nhân đạt được, chưa đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015; nghiên cứu, tiếp thu, điều chỉnh, tính toán phù hợp đối với một số chỉ tiêu đạt thấp so với mức bình quân chung của tỉnh; bổ sung thêm một số chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa và xử lý rác thải trên địa bàn huyện trong thời gian tới... để hoàn thiện báo cáo đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction