Ngày 2/6, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV đã họp hội nghị toàn thể lần thứ 24. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, thời điểm đang diễn ra kỳ họp thứ 9, QH khoá XIII…Hội nghị sẽ giành thời gian để bàn và quyết định các vấn đề hết sức quan trọng với những định hướng phát triển cho giai đoạn 2015-2020. Đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, phát huy dân chủ, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để hội nghị thành công tốt đẹp.

 Theo đó, với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ và đại biểu dự hội nghị đã nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc và thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc bổ sung vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với Chủ đề, bố cục và nội dung dự thảo Báo cáo chính trị do BTV Tỉnh uỷ trình. Bên cạnh đó, quá trình thảo luận tại tổ và hội trường có một số đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa một số thành tố trong chủ đề Đại hội; việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015-2020 để đảm bảo Báo cáo chính trị có tính khoa học, khả thi và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI cần có tính khái quát cao, thể hiện rõ nét được những nội dung cơ bản, những vấn đề cốt lõi, quan trọng của Báo cáo chính trị. Thống nhất giao Tiểu ban Văn kiện, Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo văn kiện.

Về công tác cán bộ, hội nghị đã nghe Tờ trình, báo cáo của BTV Tỉnh uỷ về việc ban hành Nghị quyết triệu tập Đại hội và Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình công tác nhân sự; định hướng xây dựng BCH, BTV và UBKT Tỉnh uỷ khoá XVI, phương án nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020; số lượng cấp uỷ và giới thiệu nhân sự cấp uỷ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã thực hiện các quy định nhân sự cấp uỷ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 theo hướng dẫn của Trung ương với các yêu cầu, tiêu chuẩn đủ sức hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

 

     

                            Đại biểu dự hội nghị thảo luận tại tổ.

Trong khuôn khổ kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khoá XI), gồm các nội dung chính về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XII; mô hình tổ chức chính quyền địa phương;  việc triển khai thực hiện Dự án sân bay quốc tế Long Thành. Đồng thời đề nghị sau khi có hướng dẫn của Trung ương về quán triệt, học tập triển khai các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với BTV Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt trong Đảng bộ theo quy định.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và  tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong 6 tháng cuối năm, đề nghị các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, các cấp uỷ phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để phấn đấu cao độ trong việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015).

Theo baohoabinh.com.vn

 

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction