DICHVUCONG

* Thông qua 7 Nghị quyết

 Sáng ngày 3/7, kỳ họp thứ 11- HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và họp phiên bế mạc. Chủ tọa và điều hành phiên họp có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Quang Minh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

  

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV.

 

Trong phần trả lời chất vấn tại hội trường có 7 ý kiến với 13 nội dung khác nhau liên quan đến 6 sở, ngành là sở: Tài chính, Tài nguyên- Môi trường, NN& PTNT, Thanh tra tỉnh đã trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn tại hội trường; sở Y tế và Sở Kế hoạch- Đầu tư trả lời bằng văn bản. Đặc biệt, trong quá trình trả lời chất vấn, lãnh đạo các sở, ngành đã nêu rõ giải pháp và thời hạn khắc phục các kiến nghị của cử tri và các câu hỏi chất vấn của đại biểu.

Tiếp đó, các đại biểu dự phiên họp đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và giải trình những ý kiến còn khác nhau trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó nhấn mạnh: Các đại biểu đã thể hiện sự nhất trí cao với các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp. Hoan nghênh và tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu HĐND đã chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại cần phải nỗ lực để vượt qua trong 6 tháng cuối năm 2015 đó là: vấn đề tiêu thụ nông sản cho người dân; chất lượng cung cấp điện; nguyên nhân tình hình TNGT tăng cả 3 tiêu chí; việc giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính giữa một số địa phương trong tỉnh… Những vấn đề này đã được đại diện các sở, ngành liên quan báo cáo, giải trình tại kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành KT-XH của tỉnh 6 tháng còn lại của năm 2015 đạt được kết quả tốt.

Phần cuối cùng của phiên họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phân cấp ngân sách phát triển cấp xã; Nghị quyết về điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết về Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2015; Nghị quyết về định mức tiền thưởng đối với tập thể cá nhân đoạt giải cao tại các kỳ thi, hội diễn, giải thi đấu quốc gia, khu vực toàn quốc; khu vực quốc tế và quốc tế thuộc các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao và nghệ thuật; Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số quy định tại “Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020” ban hành kèm theo Nghị quyết 151/2010/NQ- HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với các chức danh lãnh đạo Hội Người mù các cấp tỉnh.

Qua 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình nghị sự đã đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:Sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, tuyên truyền nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được biết và thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh mới ban hành. Đứng trước cơ hội và thách thức trong những tháng còn lại cuối năm 2015, kịp thời triển khai các nội dung của kỳ họp, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành có kế hoạch, giải pháp triển khai cụ thể, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều điều kiện cho SX-KD phát triển, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015. (Toàn văn bài phát biểu đăng trên Báo Hòa Bình điện tử).

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2308545
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2359
4590
11541
635500
97240
140517
2308545

Your IP: 18.204.42.98
2021-01-26 13:51
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction