DICHVUCONG

Ngày 15/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Tính đến ngày 30/6/2015, toàn tỉnh có 665 tổ chức cơ sở Đảng với số đảng viên là 58.624 đồng chí (đảng viên chính thức: 55.538 đồng chí, đảng viên dự bị: 3.086 đồng chí). Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII đảm bảo đúng quy trình, tiến độ theo kế hoạch. Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu cho cấp ủy rà soát, sắp xếp kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Ngành Tổ chức cũng đã thiện tốt việc kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở nhằm củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Tổ chức các cấp ủy đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, thẩm định, thẩm tra, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giúp cấp ủy triển khai có hệ thống các chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đều đạt được kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên, công tác tổ chức xây dựng Đảng còn một số mặt hạn chế như: tiến độ tổ chức Đại hội các cấp cơ sở ở một số Đảng bộ trực thuộc tỉnh còn chậm so với kế hoạch; công tác chuẩn bị nhân sự ở một số chi, Đảng bộ chưa thật sự kỹ; một số chi, Đảng bộ bầu cử không trúng theo phương án, đề án nhân sự đã phê duyệt; việc triển khai thực hiện xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức còn lúng túng, nhiều khâu khó thực hiện…

Tại hội nghị, lãnh đạo các Ban Tổ chức Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ đã tham luận về một số vấn đề chủ chốt như: công tác chỉ đạo, triển khai đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở; công tác sắp xếp nhân sự chủ chốt cấp xã, thị trấn và thực hiện chính sách cán bộ sau Đại hội; thực hiện chính sách cán bộ không đủ tuổi tái cử và chính sách nghỉ dưỡng sức đối với cán bộ nguyên chức thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; công tác rà soát, sắp xếp nhân sự cấp ủy trước Đại hội…

Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: tham mưu cho cấp ủy tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tham mưu các nội dung về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo phân cấp; xây dựng Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý; xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; làm tốt công tác nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp cơ sở. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và tương đương, tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVI. Trong đó chú trọng đảm bảo chất lượng Đại hội, lưu ý công tác nắm vững tư tưởng của cán bộ, đảng viên trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời khẩn trương kiện toàn các chức danh; rà soát công tác cán bộ, giải quyết chính sách cho cán bộ sau Đại hội; tiếp tục đổi mới cải cách hành chính trong Đảng. 

Đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức các cấp, ngành tiếp tục tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể gắn với Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Rà soát lại tổ chức bộ máy của các trường công lập, Ban quản lý các dự án theo hướng tinh gọn và giảm chi phí quản lý, sáp nhập đơn vị hành chính xóm, bản. Đồng thời nghiên cứu cơ chế quản lý ngành y tế, xây dựng lại đơn vị sự nghiệp Báo Hòa Bình, nhà khách Tỉnh ủy. Xem xét tham mưu BTV Tỉnh ủy xin ý kiến Trung ương về việc sáp nhập 3 trạm KNKL, Bảo vệ thực vật và Thú y.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2287344
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
781
4636
16328
606689
76039
140517
2287344

Your IP: 18.234.247.75
2021-01-21 04:48
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction