DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Sáng 28/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc tại xã Tân Vinh (Lương Sơn). Cùng đi có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT và Huyện ủy Lương Sơn.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc tại xã Tân Vinh (Lương Sơn).

 

Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Vinh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, công tác tổ chức Đại hội Đảng, tình hình TCCS Đảng và đảng viên. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, tinh thần nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, KT-XH của Tân Vinh đạt được nhiều kết quả quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế, bình quân 5 năm (2010-2015) đạt 12,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng CN-XD và thương mại dịch vụ. Toàn xã có 20 doanh nghiệp và dự án đã và đang triển khai đầu tư, có 582 lao động đang làm việc tại các KCN; thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,54%; đến năm 2015 ước đạt 17/19 tiêu chí về XDNTM. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, QP-AN, TTATXH ổn định và giữ vững. Đến 20/6, các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ xã đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị.

Hiện Đảng bộ có 13 chi bộ trực thuộc; còn có 2 xóm Tân Hòa, Tân Lập chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ do thiếu đảng viên. Qua thực tiễn cho hoạt động của Chi bộ cơ quan xã, Đảng ủy xã Tân Vình cho rằng mô hình không  phù hợp và đạt hiệu quả thấp do tách rời cơ sở; chưa truyền đạt kịp thời chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền đến nhân dân; còn nhiều hạn chế trong giám sát hoạt động của chi bộ cơ sở; người dân không đóng góp được nhiều cho hoạt động của tổ chức Đảng và CBĐV. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế đưa đảng viên chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tựu mà xã Tân Vinh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ thực tiễn ở xã Tân Vinh đồng chí giao BTC Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện trong tỉnh đánh giá sát thực lại tổ chức và hoạt động của Chi bộ cơ quan các xã, thị trấn trong những năm qua. Trong tháng 8/2015, tổng hợp, lập tờ trình phương án và đề xuất theo cơ chế hướng tổ chức chi bộ sinh hoạt ở KDC để đảm bảo đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo ngay tại cơ sở. Đồng thời đề xuất cơ chế xóa chi bộ sinh hoạt ghép ở các KDC không có chi bộ; các xã trú trọng việc bồi dưỡng cán bộ hiện hoạt động tại Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn, bộ đội xuất ngũ để bồi dưỡng tạo nguồn  trong công tác phát triển  đảng viên. Sở NN&PTNT cần báo cáo UBND tỉnh để tập trung hỗ trợ cho huyện Lương Sơn và xã Tân Vinh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chương trình XDNTM, nhất là đầu tư cơ sở vật chất về văn hóa, để xã Tân Vinh về đích vào giữa năm 2016. Lựa chọn các xã đã đạt chỉ tiêu về hộ nghèo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để tạo bước bứt phá về XDNTM. Các sở, ngành liên quan và huyện Lương Sơn cùng tập chung giải quyết những tồn tại, vướng mắc về môi trường tại xã Tân Vinh, có giải pháp và kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm môi trường  trên sông Bùi. Xã Tân Vinh tập trung cơ cấu lại đô thị; trên cơ cở quy hoạch đẩy mạnh sản xuất rau an toàn. Đẩy mạnh phong trào xóa bỏ vườn tạp, với vai trò đi đầu gương mẫu của CBĐV. Chú trọng công tác đào tạo nghề để phục vụ tốt việc chuyển đổi cơ cấu lao động. Gắn phát triển chăn nuôi gia súc,gia cầm với bảo vệ môi trường. Quy hoạch lại trụ sở xã để phục vụ dự án phục dựng lại di tích lịch sử, văn hóa Đền Cời góp phần bảo tồn giá trị văn hóa và tạo điểm nhấn về du lịch.

       

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tìm hiểu hoạt động tại Nhà máy xử lý  rác thải Lương Sơn.

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  và đoàn công tác đã thị sát tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn xã Tân Vinh. Tìm hiểu hoạt động của nhà máy  chế biến rác Lương Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ thi công dây truyền xử lý rác thải mới để đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường của TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn và các huyện lân cận.

Theo baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622244
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
544
1824
4095
1972018
6459
87773
3622244

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 05:28
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction