Tin nổi bật

Sáng 12/8, đã khai mạc hội nghị lần thứ 26 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV. Tham dự có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 26.

 

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 23/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 3/8/2015 của BTV Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 23/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thưThường trực Tỉnh uỷ đã trình bày một số điểm mới trong văn kiện trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị. Tờ trình về Thông tri triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đại hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày (14,15,16/9/2015) tại Cung Văn hoá tỉnh.

Quá trình thảo luận, đại biểu dự hội nghị đều thống nhất cao với các nội dung điểm mới bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ chính trị về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để làm cơ sở hoàn thiện lần cuối tổ chức việc in ấn tài liệu, chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI, hội nghị thống nhất đánh giá: Sau kiểm điểm NQ T.Ư 4, BTV Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ việc thể chế, cụ thể hoá các nội dung phải khắc phục theo 3 nhóm vấn đề đến kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện của các địa phương, đơn vị. Đến nay đã cơ bản khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, không có vấn đề mới phát sinh. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ, ý thức trách nhiệm của CBĐV trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

      

        Đại biểu dự hội nghị tiến hành thảo luận tại tổ các nội dung kỳ họp.

 

Thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết quả 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 437-CTr/TU, ngày 30/6/2005 của BCH Đảng bộ tỉnh và dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 437 của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, hội nghị thống nhất đánh giá: báo cáo đã nêu được quá trình triển khai của BCH Đảng bộ tỉnh trong việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước; chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, ngành và địa phương xây dựng các văn bản, kế hoạch triển khai Chương trình hành động; đưa nội dung nhiệm vụ BVMT hàng năm vào Nghi quyết phát triển KT-XH của đơn vị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; gắn BVMT vào công tác xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, xem xét các vấn đề môi trường trong việc lựa chọn, triển khai các dự án đầu tư. Đồng thời thống nhất cao với một số chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động trong thời gian tới.

Quá trình thảo luận, hội nghị cũng thống nhất cao với dự thảo (lần 2) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Về công tác cán bộ, hội nghị đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và lấy phiếu tín nhiệm tham gia Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XII và Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa XII; giới thiệu và lấy phiếu tín bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XV.

Theo baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác