DICHVUCONG

Sáng nay (15/9), tại hội trường Cung văn hoá tỉnh, đã diễn ra trọng thể Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.

Toàn cảnh Đại hội.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngĐại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương,  Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Đảng ủy Quân khu 3; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Đảng bộ: Thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hà Nam; các đồng chí đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNDtỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và 343 đại biểu đại diện cho gần 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

 

   Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh ta tại Đại hội.

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chíBùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, kế thừa 30 năm đất nước đổi mới và 25 năm tái lập tỉnh. 5 năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, đáng tự hào. Tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt 12/15 chỉ tiêu NQ Đại Hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Kết quả đó tạo nền tảng để tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

                   

 

Xem Video: Diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đoàn đại biểu thành phố Hòa Bình, đại diện cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh tặng hoa, chúc mừng Đại hội.  

 

 Đoàn đại biểu các dân tộc thành phố Hòa Bình tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo chính trị (tóm tắt) của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội.

>> Báo cáo chính trị (tóm tắt) của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Đại hội.

Tiếp đến, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội. Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, BCH Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XV đề ra. 

 

>> Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ trình bày tại Đại hội.

Tiếp theo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV là phần tham luận. Mở đầu là phát biểu tham luận của đồng chí Võ Ngọc Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy Cao Phong về “Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội, đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh”. Theo đó, đồng chí đã chỉ ra 7 nhóm giải pháp để đưa huyện Cao Phong phát triển khá, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong đó nhấn mạnh: Bám sát sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy tỉnh về phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và Nghị quyết của cấp ủy huyện với một số loại cây trồng chủ lực.Đặc biệt, huyện quan tâm đến công tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như cam, mía và một số nông sản khác; tập trung quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, có sử dụng công nghệ cao; tập trung chỉ đạo hình thành các chuỗi liên kết sản xuất đảm bảo phát triển bền vững; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. 

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy Cao Phong phát biểu tham luận.

Tiếp theo là ý kiến của đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nayTham luận đã chỉ ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết. Đồng thời nêu rõ, để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, trong thời gian tới, tỉnh ta cần tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, nhất là chi bộ; Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và đội ngũ đảng viên, thực hiện đúng quy định về nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ;Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, sát nhập một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước theo đúng lộ trình Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; triển khai, thực hiện nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tham luận.

 Tiếp tục phần tham luận, đồng chí Bùi Thị Thu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thủy, có nhiều ý kiến đóng góp vàonội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng. Tham luận đã tổng hợp nhiều ý kiến tâm huyết của các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị và người dân về nội dung trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tham luận đánh giá, các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, đánh giá toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội đồng thời cũng nêu ra một số ý kiến góp ý về các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

 

Đồng chí Bùi Thị Thu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thủyphát biểu tham luận.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt cần khắc phục trong thời gian tới. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí cơ bản đồng tình, bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch nước định hướng một số vấn đề để Đại hội tiếp tục quan tâm thảo luận, tạo sự nhất trí cao, cùng các bước triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

 

Xem Video: Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

 

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có lời phát biểu đáp từ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị đã về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí khẳng định Đại hội sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh, đặc biệt, Đại hội sẽ thảo luận kỹ những gợi ý của đồng chí để tìm ra những giải pháp tốt nhất nhằm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

 

 

Chiều cùng ngày, các đại biểu dự Đại hội tiếp tục tiến hành tham luận tại hội trường. 

 

 

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 54 đồng chí.

 

Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 16/9/2015.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1735088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6673
8312
20183
26646
99572
0
1735088

Your IP: 3.235.105.97
2020-09-29 20:30
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction