DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 16/10, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Giàng Seo Phử, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dẫn đầu đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng.

Đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại buổi làm việc.

 

Báo cáo do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trình bày đã đánh giá kết quả phát triển KT-XH 9 tháng và tình hình thực hiện QLNN về công tác dân tộc. Trong đó thể hiện, nhiều năm qua, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc là một nội dung quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được thực hiện dân chủ, công khai, đúng đối tượng và phát huy cao hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng đặc biệt khó khăn giảm  xuống còn 33%, cơ bản không còn hộ đói. Kết cấu hạ tầng các xã vùng khó khăn được cải thiện rõ rệt. 100% các xã 135 có trường tiểu học và trung học cơ sở, điện sinh hoạt, đường ô tô đến trung tâm xã. 100% trạm y tế xã bảo đảm thực hiện công tác khám chữa bệnh ban đầu, 98,8% trẻ trong độ tuổi được đến trường, 100% xã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, 66/68 xã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS…Năng lực cán bộ vùng dân tộc được cải thiện. Hệ thống chính trị được tăng cường. Tình hình chính trị an ninh được giữ vững. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố.

Mặc dù vậy, do điều kiện đặc thù địa hình phức tạp, độ dốc lớn và chia cắt mạnh, thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, nguồn lực đầu tư hạn chế, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn, ít cơ hội tiếp xúc, hưởng thụ các phúc lợi xã hội …

Tinh ta kiến nghị với T.Ư những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi nước sinh hoạt, hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững như bố trí đủ vốn thực hiện chương trình 135 năm 2015, triển khai chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; đầu tư hỗ trợ 36 thôn, bản khó khăn nhất tỉnh; phát triển hạ tầng, sản xuất các xã Hang Kia- Pà Cò ( Mai Châu), xây dựng đường Quý Hòa (Lạc Sơn) …

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phân tích rõ thêm những kết quả cũng như những vấn đề cần giải quyết để thực hiện chính sách dân tộc, phát triển KT-XH. Tỉnh đang xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với tư duy, cách làm có nhiều đổi mới, cụ thể, thiết thực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện chính sách dân tộc phát sinh từ thực tiễn đặt ra như vấn đề tiếp nhận học sinh cử tuyển; bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo, vay vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất; xây dựng NTM vùng khó khăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Chính phủ, UBDT tiếp tục quan tâm xây dựng cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ các tỉnh miền núi và tỉnh Hòa Bình tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Phát biểu tai buổi làm việc, đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho rằng: Tỉnh Hòa Bình có cách làm đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong phát triển KT-XH, thực hiện chính sách dân tộc. Ủng hộ và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất chính đáng của tỉnh, đồng chí Giàng Seo Phử đề nghị: Tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, chăm lo phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc, quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề cho đồng bào dân tộc, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững tình hình chính trị, QP-AN. Trước đó, đoàn công tác UBDT đã làm việc, tìm hiểu tình hình thực hiện chính sách dân tộc tại hai xã Pà Cò- Hang Kia, huyện Mai Châu.

Theo baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614916
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
356
1478
7382
1956058
86904
54375
3614916

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 05:58
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction