DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Chiều 3/11, tại Sở LĐ-TB&XH, đồng chí Huỳnh Văn Tí, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ- TB&XH đã làm việc với tỉnh về công tác dạy nghề. Cùng đi có lãnh đạo Tổng cục dạy nghề.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Huỳnh Văn Tí tìm hiểu thực tế hiệu quả lớp dạy nghề may công nghiệp theo Đề án 1956 tại Công ty CP XNK 3/2.

 

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác dạy nghề của tỉnh thời gian qua. Tính đến hết tháng 10/2015, toàn tỉnh có 36 cơ sở dạy nghề. Tổng số giáo viên dạy nghề hiện nay là 407 người. Từ năm 2010 đến tháng 10/2015 đã có 39 cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong 5 năm (2010- 2014) đã có 17.957 LĐNT được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956, trong đó 14.755 lao động là người dân tộc thiểu số, chiếm 82,1%; 91 lao động là người khuyết tật, chiếm 0,5%; còn lại là các đối tượng khác. Đã có 17.957 lao động đã học xong, 13.062 người có việc làm sau học nghề (đạt 72,3%), trong đó 2.378 người được doanh nghiệp tuyển dụng; 3.736 người được doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm; 6.910 người tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất lao động, thu nhập tăng lên… Trong 10 tháng đầu năm 2015 đã hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 cho 3.199 người. Dự kiến trong năm 2015, tổ chức đào tạo nghề cho 7.000 lao động nông thôn và khoảng 300 người khuyết tật. Trong 5 năm (2010-2014) đã có 10 trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, tổng kinh phí hỗ trợ đầu tư 88.360 triệu đồng. Đãcó 3/10 huyện thực hiện thí điểm việc sáp nhập giữa TTDN và Trung tâm Giáo dục thường xuyên(huyện Lạc Sơn, Tân Lạc,  Kỳ Sơn).

Tại buổi làm việc, Sở LĐ-TB&XH cũng kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH một số vấn đề như: Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp tại địa phương. Hỗ trợ kinh phí trong công tác quy hoạch nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị) đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Hỗ trợ bổ sung kinh phí để nhân rộng một số mô hình đào tạo nghề cho LĐNT, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Huỳnh Văn Tí quan tâm đến các vấn đề về tình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Việc sử dụng quỹ thiết bị của các Trung tâm dạy nghề sao cho hợp lý, tránh lãng phí. Thực tế những khó khăn trong quá trình sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm GDTX. Các nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp đang phát huy hiệu quả và các nghề không phát huy hiệu quả trong thực tế. Qua tìm hiểu tình hình thực hiện Đề án 1956 trên địa bàn, đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của ngành chức năng, sự quan tâm thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân. Từ các lớp dạy nghề, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số nghề mới phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó tác động tích cực vào quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị: Trong thời gian thới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra, ngành chức năng của tỉnh cần sắp xếp lại cơ cấu nghề cho phù hợp. Tham mưu để chọn những nghề đúng, phù hợp thực tiễn. Khuyến khích nhân rộng những mô hình hay và hiệu quả. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dạy nghề. Đối với những đề xuất, kiến nghị của Sở LĐ-TB&XH, đồng chí Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị ngành cần tính toán cụ thể nhu cầu đào tạo nghề để Bộ có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp...

Cũng trong khuân khổ chương trình, Đoàn đã thăm và làm việc thực tế tại Công ty CP XNK 3/2; mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại xã Thống Nhất và trường Cao đẳng nghề Hòa Bình.

Theo baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617544
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1231
528
10010
1956058
1759
87773
3617544

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 16:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction