DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 11/11, Sở NN&PTNT đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành NN&PTNT (14/11/1945 – 14/11/2015). Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh; cùng nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu đã và đang công tác trong ngành NN&PTNT.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng ngành NN&PTNT bức trướng với dòng chữ: “Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Sở NN&PTNT - 70 năm xây dựng và trưởng thành”

 

Trong 70 năm qua, ngành NN&PTNT đã vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn của tỉnh nhà. Trong từng giai đoạn lịch sử, sự phát triển ổn định của ngành luôn đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho toàn nền kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc XĐGN, giúp đời sống cư dân nông thôn ngày càng ấm no, hạnh phúc. Một số kết quả quan trọng đã đạt được trong giai đoạn 2011 – 2015 là: Tốc độ tăng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trung bình 4,06%/năm. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trung bình 37,2 vạn tấn/năm. Tỷ lệ giảm nghèo địa bàn nông thôn đạt khoảng 3%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 48,96%. Đến nay có 31 xã đạt 19 tiêu chí NTM. Cùng với những chuyển biến tích cực trong cơ cấu nội ngành, diện mạo nông nghiệp – nông dân – nông thôn tiếp tục có thêm nhiều khởi sắc, hệ thống tổ chức ngành NN&PTNT ngày càng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành NN&PTNT định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành gắn với xây dựng NTM; cải thiện đời sống của nông dân; xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại. Cụ thể, ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVI đề ra là: Tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản đạt 4,5%/năm; giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất canh tác trồng trọt đạt 120 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%/năm; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 50%; đến năm 2020 có trên 40% số xã đạt tiêu chí NTM…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đánh giá cao những thành quả ngành NN&PTNT tỉnh Hòa Bình đạt được trong 70 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, nông nghiệp - nông dân - nông thôn vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, ngành NN&PTNT cần phát huy truyền thống, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành NN&PTNT, trong đó cần thực hiện quyết liệt các giải pháp về khoa học kỹ thuật, chú trọng thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức lại sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp… Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: ngành NN&PTNT phải đổi mới tư duy để phát triển mạnh mẽ, đúng hướng và toàn diện, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình giao phó.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp NN&PTNT” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Nhân dịp này, có 22 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp NN&PTNT”; 10 tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Giám đốc Sở NN&PTNT tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển ngànhNN&PTNT tỉnh.

Theo baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616607
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
294
528
9073
1956058
822
87773
3616607

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:56
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction