DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam 6/1/1946 – 6/1/2016, sáng 20/11, tại tòa Nhà Quốc hội, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu quốc hội (ĐBQH) qua các nhiệm kỳ ứng cử tại tỉnh Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị Đại biểu quốc hội (ĐBQH) qua các nhiệm kỳ ứng cử tại tỉnh Hòa Bình tại tiền sảnh Nhà Quốc hội.

 

Các đại biểu dự buổi gặp mặt cùng tự hào ôn lại chặng đường đầy khó khăn và hào hùng cùng vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam trong 70 năm qua. Cách đây 70 năm, ngày 6/1/1946, chỉ mấy tháng sau khi giành được độc lập, trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta, không phân biệt nam, nữ, giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, chính kiến đã tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ mới của dân tộc. Trải qua 70 năm, 13 nhiệm kỳ  hoạt động, Quốc hội đã luôn luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan dân biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cửa ngõ vùng Tây Bắc, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ luôn song hành cùng tiến trình phát triển của Quốc hội Việt <st1:country-region>Nam. Bất kỳ trong hoàn cảnh khó khăn nào Đoàn ĐBQH Hòa Bình cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của chặng đường 70 năm Quốc hội Việt Nam.

      

Các đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà các vị nguyên ĐBQH qua các thời kỳ.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội  nhấn mạnh: Với trọng trách được nhân dân giao, 70 năm qua các ĐBQH tỉnh Hòa Bình luôn phụng sự mục tiêu của đất nước, dân tộc và của nhân dân bằng những đóng góp to lớn vào thành công của Quốc hội và sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước và của tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng các vị ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri và các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng Quốc hội thực hiện ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn, dân chủ hơn 3 chức năng cơ bản là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề của đất nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn các thế hệ ĐBQH tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, uy tín, kinh nghiệm để đóng góp xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phồn vinh và phát triển.

Nhân dịp này,các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị ĐBQH qua các nhiệm kỳ ứng cử tại tỉnh Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã thăm quan phòng truyền thống và kỳ họp ...Quốc hội khóa XIII.

Theo baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622077
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
377
1824
3928
1972018
6292
87773
3622077

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 04:13
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction