DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Đúng 8h sáng nay (1/12), tại hội trường UBND tỉnh diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Quang Minh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp.

 

Mở đầu phiên khai mạc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc. Trong đó, diễn văn nêu rõ: Kỳ họp thứ 12 là kỳ họp cuối năm, chương trình của kỳ họp với khối lượng công việc rất lớn, bàn, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọngtrong công tác chỉ đạo và hoạch định chiến lược phát triển trong thời gian dài hạn. Đây là thời điểm nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ 5 năm 2011-2015, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào năm 2016.

 

>> Toàn văn diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XV do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày. 

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016.

>> Toàn văn báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016 do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp.

 

 

Tiếp theo, đồng chí Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế, ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và dự toán ngân sách 2016.

 >> Toàn văn báo cáo

 

Sau báo cáo thẩm tra tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015 và dự toán 2016, đồng chí Hoàng Quang Minh, Ủy viên TT HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ hợp thứ 12. Theo đó, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND của 10 huyện, thành phố đã tổng hợp được 67 ý kiến kiến nghị. Trong đó có 43 kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách, 11 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và dân tộc, 13 kiến nghị thuộc lĩnh vực xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính.

 

>> Toàn văn báo cáo

Tiếp theo, các đại biểu dự kỳ họp nghe thông báo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhân dân năm 2015 do đồng chí Xa Quốc Sự, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày. Bản thông báo đã đánh giá khái quát tình hình các tầng lớp nhân dân; hoạt động của HĐND và trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; đánh giá sâu về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của hệ thống mặt trận các cấp, trong đó nhấn mạnh về công tác giám sát và phản biện xã hội. Thông báo cũng đã nêu những nhiệm vụ chủ yếu của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2016 và nêu lên một số kiến nghị quan trọng về việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để nâng cao đời sống cho người dân nông thôn; mức huy động đóng góp trong xây dựng NTM; việc thu hồi đất các nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả để giao cho nhân dân….

 

>> Toàn văn thông báo tóm tắt

Tiếp theo, đồng chí Hoàng Quang Minh, Ủy viên TT HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và đất đai Vườn quốc gia Ba Vì bàn giao cho tỉnh Hòa Bình quản lý giai đoạn 2004 – 2016.

 

>> Toàn văn báo cáo tóm tắt

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 3/12/2015 với các nội dung: đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường; triển khai công tác bầu cử của HĐND, thực hiện thủ tục miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh; thông qua một số Nghị quyết; chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Báo Hòa Bình điện tử sẽ tiếp tục cập nhập các nội dung của kỳ họp.

Theo baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614346
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1264
1845
6812
1956058
86334
54375
3614346

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 22:24
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction