Tin nổi bật

Chiều 9/12, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tỉnh HĐND tỉnh chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đại diện Ban Tổ chức T.Ư, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tỉnh HĐND tỉnh trao Bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Sau khi nghe báo cáo tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và những vấn đề cần rút kinh nghiệm, hội nghị thống nhất đánh giá: Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành T.Ư, sự đoàn kết, thống nhất sâu sát của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, phù hợp cụ thể hóa với  đặc điểm, tình hình của Đảng bộ; chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu về nội dung, tiến độ thời gian theo chỉ đạo của T.Ư. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội từ các khâu tranng trí khánh tiết, các Văn kiện Đại hội, công tác nhân sự đến công tác tuyên truyền, đời sống, phục vụ, tiếp dân giải quyết KN-TC, bảo vệ Đại hội. Trình tự tiến hành Đại hội diễn ra đúng kế hoạch, nội dung, chương trình đề ra. Chương trình, kế hoạch đảm bảo thời gian Đại hội. Công tác tổ chức Đại hội được tiến hành trang nghiêm, nhịp nhàng, đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra, tạo không khí dân chủ. ATGT, ANTT được đảm bảo tốt. Về điều hành của Đoàn chủ tịch trong Đại hội nhìn chung được thực hiện tốt, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy định Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và nội dung chương trình đã thông qua. Có sự phân công cụ thể các thành viên trong Đoàn chủ tịch. Đại hội đã tạo dấu ấn trong Đảng bộ và  Đảng bộ các tỉnh, thành phố rút ra nhiều kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới

Hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của T.Ư, Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh. Sau Đại hội Tiểu ban văn kiện tiếp tục hoàn thiện các văn kiện để ban hành. Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc và ý kiến thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo đúng tinh thần của T.Ư. Lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tổ chức tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sớm đi vào cuộc sống.

       

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ trao tặng Bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, BTV Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 27cá nhân là đảng viên các Đảng bộ trực thuộc, Vụ Địa phương (Ban Tổ chức T.Ư) đã có thành tích xuất sắc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác