DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Sáng 29/12, tiếp tục chương trình làm việc hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2016. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Các đại biểu tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Qua thảo luận cho thấy, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các địa phương đều thể hiện quyết tâm sẽ cùng nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức, tiếp tục phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2016.  Các ý kiến phát biểu tại hội nghị là cơ sở để Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện và ban hành Nghị quyết với các biện pháp đồng bộ, sát thực, được triển khai ngay từ đầu năm nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016. Đây là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, được dự báo là sẽ có nhiều thách thức nên để hoàn thành kế hoạch, Chính phủ yêu cầu tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả lĩnh vực. Trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đã hoạch định.

Triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh… Các chỉ tiêu chủ yếu là: GDP tăng khoảng 6,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3 – 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 53%...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Những kết quả nổi bật và toàn diện trong phát triển KT-XH năm 2015 đã thể hiện nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cũng như từng địa phương quyết tâm đạt kết quả tốt hơn, vững chắc hơn trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020. Trong bối cảnh mới có nhiều thách thức, cần phải nỗ lực cao để biến thách thức thành cơ hội phát triển, phải phấn đấu ở mức cao nhất để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Triển khai nhiệm vụ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược trong phát triển KT-XH, bao gồm: hoàn thiện thể chế kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chú trọng thực hiện 2 Chương trình MTQG là xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị cần phát huy quyền làm chủ của người dân trên các lĩnh vực, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thành công chiến lược phát triển KT-XH trong giai đoạn mới.

Theo baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605240
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
720
1973
13666
1930353
77228
54375
3605240

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 11:29
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction