Chiều ngày 25/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ nhằm đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2015; Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013. Phát biểu tại tổ, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đưa ra một số ý kiến, đó là:

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

 

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, thì Chính phủ cần tiếp tục thực hiện nhất quán tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2014. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra rằng:

Việc xử lý nợ xấu vẫn diễn ra chậm, trong khi Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa chứng minh được tính hiệu quả của mô hình này. Muốn xử lý được nợ xấu nhanh và triệt để hơn, đòi hỏi có sự phối, kết hợp đồng bộ từ nhiều phía, cơ quan, ban, ngành, nhất là trong khâu phát mãi tài sản đảm bảo mới có thể giúp quá trình xử lý nợ xấu nhanh hơn. Hơn nữa, phải có các giải pháp kích cầu sức mua thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, giảm hàng tồn kho, đưa công nghệ tiên tiến vào ứng dụng, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt <st1:country-region>Nam. Đồng thời, cần sự phối hợp với các cơ quan chức năng giảm bớt thủ tục hành chính để phát mãi tài sản nhanh....

Về tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp hiện nay đang được thực hiện từng cụm, từng địa phương riêng lẻ. Vì thế, rất cần có sự liên kết phát triển có tính chiến lược, phù hợp điều kiện thực tế của toàn vùng để đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời nhanh chóng tổ chức cho nông dân sản xuất chủ động theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường… Đề án liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp và đào tạo nghề cho nông dân phải đáp ứng các mục tiêu thị trường và phân khúc thị trường, giải pháp kỹ thuật, nâng cao năng lực dạy nghề cho nông dân và có các giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ.Đề nghị các bộ, ngành Trung ương tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng Tây Bắc tiến hành xây dựng các quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đồng thời sửa đổi, bổ sung những quy định, khung pháp lý phù hợp với thực tiễn của vùng và liên vùng.

Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp nhà nước nói chung và Tập đoàn Điện lực Việt <st1:country-region>Nam nói riêng đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp Nhà nước thực sự trở thành đầu tàu, phát huy được vai trò chủ đạo và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, cần phải tiến hành tái cơ cấu, mà cụ thể là tiến hành cổ phần hóa các nhà máy thủy điện hình thành từ vốn ngân sách Nhà nước thì sẽ thu hút được một lượng vốn rất lớn để tái đầu tư phát triển Tập đoàn. Mặt khác, các nhà máy thủy điện được cổ phần hóa chắc chắn sẽ có điều kiện, cơ hội làm chủ công ty mình, hoạt động kinh doanh sẽ có hiệu quả cao hơn, thúc đẩy việc đầu tư phát triển cũng như sửa chữa cải tạo, nâng cấp các nhà máy được tốt hơn.

Trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực tái cơ cấu đầu tư công mạnh mẽ việc nhượng quyền xây dựng đường giao thông, để huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và đồng thời có lộ trình thực hiện để có nguồn vốn tái đầu tư.

Xây dựng cơ sở pháp lý để các thành phần kinh tế được giao, thuê dịch vụ môi trường rừng đặc dụng sử dụng trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân được giao rừng, giao đất lâm nghiệp thực hiện quyền sử dụng đất, sử dụng và sở hữu rừng theo quy định của pháp luật. Khuyến khích tích tụ đất đai để tạo ra các vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung bằng các hình thức: các hộ gia đình, tổ chức kinh tế và cá nhân cho thuê hoặc hợp đồng thuê hoặc cổ phần bằng góp quyền sử dụng đất rừng và đất lâm nghiệp.

Đối với công tác thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất và các điều kiện thi hành án chưa đáp ứng yêu cầu, số lượng án tử hình còn tồn cao, điều này gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý giam giữ gây ảnh hưởng đến tâm lý của tử tù và gia đình của họ. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu cho khôi phục biện pháp thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn như trước đây.

Theo baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction