DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 22/2, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Lương Sơn về công tác bảo hiểm y tế toàn dân và cơ sở điều trị Methadone.

IMG 1991

Toàn cảnh buổi làm việc

Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Bà Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện và các thành viên BCĐ thực hiện BHYT toàn dân huyện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe bà Nguyễn Thị Hường – Giám đốc BHXH huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016. Theo báo cáo, năm 2015, toàn huyện Lương Sơn có 71.031 người có thẻ BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 71,5%. Tháng 1/2016  đã cấp thẻ cho 69.837 người, đạt tỷ lệ 70%. Công tác khám chữa bệnh BHYT được duy trì, toàn huyện có 20/20 xã, thị trấn có trạm y tế đủ tiêu chuẩn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho người có thẻ BHYT và 2 phòng khám đa khoa khu vực. Công tác quản lí, sử dụng quỹ khám chữa bệnh được thực hiện chặt chẽ, việc kiểm tra, kiểm soát thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đã được cơ quan BHXH và cơ sở khám chữa bệnh phối hợp tốt, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh… Tuy nhiên tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2015 giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2014, tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình và học sinh còn thấp, việc khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ BHYT ở một số cơ sở trạm y tế xã còn hạn chế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí khám chữa bệnh BHYT ở các xã chưa được đồng bộ, việc cập nhật số liệu chưa kịp thời…Về cơ sở điều trị Methadone, huyện Lương Sơn hiện có 1 cơ sở tại Trung tâm y tế dự phòng huyện có thể điều trị cho 120 bệnh nhân, tuy nhiên, hiện tại mới có 16 bệnh nhân đang điều trị, tỷ lệ vận động bệnh nhân đến với cơ sở đạt quá thấp so với tình hình thực tế tại địa phương.

Các đại biểu trong đoàn công tác của tỉnh và của huyện đã thảo luận cùng làm rõ hơn nguyên nhân tại sao kết quả thực hiện công tác BHYT toàn dân trên địa bàn huyện lại đạt thấp so với bình quân chung của tỉnh và cả nước. Việc thu hút bệnh nhân đến điều trị Methadone tại cơ sở  đạt thấp?  Đây là bài toán cần cả hệ thống chính trị huyện phải vào cuộc. Ngoài nguyên nhân năm 2015, huyện Lương Sơn có 8 xã ra khỏi khu vực khó khăn, thì ý thức trông chờ, ỷ lại của người dân cũng là một nguyên nhân; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia;  công tác khám chữa bệnh BHYT chưa hấp dẫn người dân…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh  đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác BHYT toàn dân và duy trì, thu hút tốt bệnh nhân vào điều trị Methadone tại cơ sở,  phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện, cần bổ sung thực hiện nhiệm vụ này vào chương trình hành động của Huyện ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong các năm tới; tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc tham gia BHYT, giao chỉ tiêu về cho từng xã, tăng cường phối hợp giữa các ngành; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT để tạo niềm tin cho các bệnh nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác khám chữa bệnh BHYT; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các trạm y tế xã, thị trấn và các phòng khám khu vực…

 

IMG 2018

Các đại biểu thăm quan cơ sở điều trị Methadone 

Kết thúc buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác đã đến thăm quan cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm y tế dự phòng huyện./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614704
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
1478
7170
1956058
86692
54375
3614704

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 04:25
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction