DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 21/4,  Ban Chỉ đạo 09 huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 09 huyện chủ trì hội nghị.

IMG 2535

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2015, BCĐ 09 đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS và phòng  chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Từ đó, công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm và tai tệ nạn xã hội cùng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm đã tổ chức 21 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lí cho người dân. Phối hợp với công an xã, thị trấn tổ chức 690 buổi tuần tra bảo vệ an ninh thôn, xóm, phát hiện 8 vụ trộm cắt tài sản; duy trì hoạt động “Tổ an ninh tự quản”, 23 mô hình Chi hội phụ nữ “ Không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”, 6 câu lạc bộ phòng chống ma túy, mô hình điển hình tiên tiến vận động người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức để cán bộ, nhân dân nêu cao cảnh giác về âm mưu của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tác hại của tệ nạn xã hội… Thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, điều tra khám phá, truy tố, xét xử lưu động nhiều vụ án, triệt phá các tụ điểm bán lẻ ma túy, hoạt động mại dâm, cờ bạc và quản lí tốt số người nghiện trên địa bàn, qua đó kiềm chế, kiểm soát được các tai, tệ nạn xã hội, giữ vững được an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Năm 2016, Ban chỉ đạo 09 huyện tập trung chỉ đạo thực hiện 8 nhiệm vụ trong tâm, trong đó, đẩy mạnh thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới…; Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; tập trung giải quyết các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống mại dâm và phòng chống HIV/AIDS.

IMG 2539

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 09 huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 09 huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2015, đồng thời đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chương trình công tác đã đề ra trong năm 2016, tích cực tuyên truyền nhân nhân nâng cao cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm  soát, tập trung giải quyết vấn đề ANTT tại các điểm nóng, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết chế độ chính sách thỏa đáng cho người dân, giữ vững tình hình an ninh nông thôn, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

VV-TH

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1084
528
9863
1956058
1612
87773
3617397

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 14:55
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction