Tin nổi bật

 Ngày 5/5, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) huyện Lương Sơn tổ chức họp đánh giá kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện chủ trì cuộc họp.

IMG 2605Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Chi cục THADS huyện cho thấy: Trong thời gian (1/10/2015 đến 31/3/2016), Chi cục Thi hành án dân sự  huyện đã thụ lý 322 việc, tăng 38 việc (13%) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, số thụ lý mới là 262 việc, tăng 30 việc (13%) so với năm 2015. Tổng số việc phải thi hành là: 311 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 266 việc (chiếm tỷ lệ 86%), tăng 36 việc (16%) so với cùng kỳ năm 2015; số chưa có điều kiện thi hành là: 45 việc (chiếm tỷ lệ 14%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 207 việc, đạt tỷ lệ 78%, cao hơn 4% so với cùng kỳ 2015 và vượt 6% so với chỉ tiêu giao năm 2016.

Về tiền, tổng số thụ lý là 77,8 tỷ đồng, tăng 55,5 tỷ đồng (303%) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, số cũ chuyển sang là 42,6 tỷ, số thụ lý mới là 35,2 tỷ đồng, tăng 17,7 triệu đồng (102%) so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số tiền phải thi hành là: 51,2 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 50,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 99%), tăng 33,2 tỷ đồng (192%) so với cùng kỳ năm 2015; số chưa có điều kiện thi hành là: 749,7 triệu  đồng (chiếm tỷ lệ 1%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 4,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 8%, thấp hơn 14% so với cùng kỳ 2015.

 Về THA đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước đã giải quyết 200 việc thu được số tiền 633,5 triệu đồng đạt tỷ lệ 81% về việc và 73% về tiền.

Công tác tiếp công dân tiếp tục được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp 23 lượt công dân, không có đơn thư khiếu nại.

Trong thời gian tới Chi cục THA tập trung chỉ đạo, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện, các vụ việc trọng điểm và vụ việc có giá trị phải thi hành án lớn; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt THADS cao điểm gắn với thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp, tạo sự đột phá trong công tác THADS…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện đã yêu cầu Chi cục THA phối hợp với Phòng Tư pháp kịp thời kiện toàn lại Ban chỉ đạo; xây dựng báo cáo hoạt động của BCĐ theo từng quý, năm, có tổ chức họp, đánh giá, xây dựng kế hoạch chỉ đạo; trong thời gian tới cần tập trung vào các việc có điều kiện, rà soát, phân loại và tổng hợp các loại việc để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện tốt công tác THADS; tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong  công tác, các đợt cao điểm THADS…/.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác