Tin nổi bật

 Từ ngày 13-16/9/2016, Ban CHQS huyện Lương Sơn đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4.

IMG 4072

Ông Trịnh Hoàng Ngọc, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhân cho các học viên

Tham gia lớp học có 92 đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan ban, ngành, đoàn thể ở huyện và cán bộ, công chức cấp xã.

Trong thời gian 4 ngày học tập, các học viên được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về Quốc phòng- an ninh; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN trong thời kỳ mới; Phòng chống chiến lược " diễn biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; Cùng một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật dân quân tự vệ, Luật biên giới quốc gia và pháp lệnh dự bị động viên.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân,  xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Kết quả kiểm tra viết bài thu hoạch, 100% học viên đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập, trong đó có 26 đồng chí đạt loại giỏi, 63 đồng chí đạt loại khá và 3 đồng chí đạt loại trung bình./.

Thanh Hoàn 

Tin mới

Các tin khác