DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Huyện Lương Sơn có 20 xã, thị trấn với dân số trên 10 vạn người. Theo Quyết định số 10 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2014, Lương Sơn có 8 xã không được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 30a, cùng với đó là trên 19.900 người không được ngân sách mua thẻ BHYT.

dt 21102016916 DSCF4583

Bộ phận giao dịch “một cửa” BHXH huyện Lương Sơn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến tỷ lệ người dân tham gia BHYT của huyện. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các cấp, ngành trong việc đôn đốc, xác định, lập danh sách các đối tượng cận nghèo của một số xã còn chậm và thiếu, dẫn đến số người cận nghèo chưa được tuyên truyền, vận động tham gia đóng góp phần tự đóng để cấp thẻ BHYT cũng làm giảm tỷ lệ người tham gia BHYT của huyện. Thêm vào đó, ý thức, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động còn hạn chế. Một bộ phận người dân chưa hiểu được ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng của chính sách BHYT nên người tự nguyện tham gia chiếm tỷ lệ thấp… Tại một số xã, tỷ lệ người dân tham gia BHYT mới đạt khoảng 40%. Năm 2014, số người tham gia BHYT của huyện đạt 74,4%, đến nay đạt 72%.

Nhằm duy trì và từng bước nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, huyện Lương Sơn đã rà soát, đánh giá nguyên nhân, tập trung thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn. Một trong những giải pháp được thực hiện khá hiệu quả là quyết liệt, nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các 5 xã về đích NTM năm 2015 gồm: Nhuận Trạch, Hoà Sơn, Liên Sơn, Cao Thắng, Thành Lập với mục tiêu phấn đấu các xã này đạt trên 70% người dân tham gia BHYT. Các xã cũng tập trung chỉ đạo phát huy tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, trưởng thôn, xóm, tổ chức tốt tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân tham gia BHYT, chú trọng đến đối tượng là học sinh, cán bộ, cộng tác viên y tế, dân số thôn, bản… Đến nay, các xã này đã có trên 70% hộ dân tham gia BHYT, hoàn thành mục tiêu NTM.

Mặc dù đã đạt chỉ tiêu đặt ra với tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến nay đạt 72%. Thế nhưng tỷ lệ này vẫn thấp so với bình quân chung của tỉnh (cả tỉnh đạt 90,9% dân số), đặt ra nhiều áp lực thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn huyện. Huyện đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT. Trong đó, chú trọng  hướng tới từng nhóm đối tượng là nông dân, người cận nghèo, HS-SV, chủ sử dụng lao động, đặc biệt là nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, người dân tộc thiểu số của 8 xã thoát khỏi vùng khó khăn. Đối với các xã phấn đấu về đích NTM năm 2016 gồm: Lâm Sơn, Cư Yên và Thanh Lương, huyện quyết liệt chỉ đạo, vận động người dân tham gia BHYT, gắn với xây dựng NTM nhằm từng bước nâng cao và mở rộng đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3609779
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
466
1779
2245
1956058
81767
54375
3609779

Your IP: 18.232.59.38
2022-06-27 06:28
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction