DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 5/11, nhân dân làng Cời xã Tân Vinh tổ chức ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất VN ( 18/11/1930 – 18/11/2016). Về dự có đồng chí Hoàng Thanh Mịch - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Hon – Nguyên Ủy viên BCH TƯ đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo thường trực HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội ở huyện và lãnh đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện.

IMG 4742

Đồng chí Hoàng Thanh Mịch - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân dân làng Cời, xã Tân Vinh

Làng Cời, xã Tân Vinh là một làng cổ có truyền thống cách mạng. Làng có 217 hộ với 1.018 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Kinh, Mường cùng chúng sống đoàn kết bên nhau, trong đó, người Mường chiếm 76%.  Cùng với việc trú trọng phát triển nông nghiệp, trong mấy năm gần đây, người dân làng Cời đã mạnh dạn mở rộng kinh doanh dịch vụ thương mại góp phần nâng cao đời sống, thu nhập. Năm 2016, làng Cời chỉ còn 3 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo,  60% hộ kinh doanh dịch vụ có thu nhập từ 90-120 triệu đồng/ năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/ người/ năm.

IMG 4733

Văn nghệ chào mừng ngày hội

Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2016,  nhân dân làng Cời đã hiến  trên 1.500 m2 đất và góp trên 37,5 triệu đồng  để làm đường giao thông và xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu của địa phương. Nhân dân trong làng đã đóng góp được trên 34 triêu đồng quỹ các loại. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển mạnh. Năm 2016, làng Cời có 188 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 86,6%; có 160 hộ đạt gia đình văn hóa ba năm liên tục; có 3 tổ chức hội và 2 khu dân cư và 7 cá nhân được bình chọn tiêu biểu xuất sắc. Khu dân cư làng Cời 5 năm lên tục đạt danh hiệu Làng văn hóa.

IMG 4740

Xã Tân Vinh và làng Cời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại ngày hội, UBND xã Tân Vinh và làng cời đã biểu dương và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiến tiến. Đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017.

IMG 4745

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng KDC làng Cời,xã Tân Vinh

Phát biểu chúc mừng bà con nhân dân làng Cời nhân dịp ngày hội, đồng chí Hoàng Thanh Mịch - Ủy vên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phấn khởi ghi nhận những thành quả của làng Cời đã đạt được trong năm 2016, đồng thời mong muốn bà con nhân dân làng Cời tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành tốt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát trển kinh tế ổn định, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe, thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết xây dưng môi trường cảnh quan khu dân cư xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đoàn kết phát huy dân chủ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tiến tới xây dựng khu dân cư không còn hộ đói nghèo, không có nhà dột nát, không có tệ nạn xã hội.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618375
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
226
1836
226
1972018
2590
87773
3618375

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:16
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction