Văn hóa - xã hội

 Ngày 6/11, KDC Đồng Gội, xã Hòa Sơn đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện CVĐ “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016. Đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư TT Huyện ủy đã về dự và chúc mừng bà con nhân dân thôn Đồng Gội.

IMG 4750

Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy, tặng hoa chúc mừng KDC thôn Đồng Gội, xã Hòa Sơn

Tại ngày hội, bà con nhân dân thôn Đồng Gội đã cùng nhau ôn lại lịch sử  86 năm hình thành và phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Ủy ban MTTQ các cấp.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, KDC thôn  Đồng Gội, xã Hòa Sơn đã khắc phục khó khăn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thôn hiện có 136 hộ với 650 nhân khẩu. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 29 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,02%, trong thôn ngày càng xuất hiện nhiều gia đình làm kinh tế giỏi, điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Lăng, Nguyễn Văn Chỉnh; Bùi Văn Toàn... đã phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi và trồng trọt, góp phần tạo công ăn, việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài được cộng đồng dân cư đặc biệt quan tâm. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2016, thôn có 103 gia đình văn hóa, 12 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3  năm liên tục. Các hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên; tích cực bảo vệ an ninh thôn xóm, giữ gìn cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch – đẹp.

IMG 4748

Các đại biểu và nhân dân về dự ngày hội

Tại ngày hội, thôn Đồng Gội đã vinh danh các gia đình văn hóa tiêu biểu và phát động phong trào thi đua năm 2017 với nội dung bám sát 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa và 5 nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Phó bí thư TT Huyện ủy Hoàng Đức Minh đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của nhân dân thôn Đồng Gội trong việc xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh; xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế ngày càng bền vững. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, bà con thôn Đồng Gội tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tích cực tăng gia sản xuất, làm giàu chính đáng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thôn xóm ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị