Văn hóa - xã hội

 Ngày 13/12/2016, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung ( EPAR) cho lãnh đạo, cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của huyện và các xã, thị trấn; cán bộ, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn của huyện.

IMG 5354

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện qua môi trường mạng. Theo đó, hồ sơ tiếp nhận sẽ được cập nhật từ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, thị trấn vào phần mềm, sau đó sẽ luân chuyển đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Tại đây, bộ phận TN & TKQ huyện sẽ kiểm soát hồ sơ và chuyển đến các phòng ban chuyên môn để giải quyết theo trình tự thủ tục hành chính. Việc sử dụng phần mềm dùng chung sẽ giúp kết nối liên thông giải quyết thủ tục hành chính cấp: xã - huyện được dễ dàng và thuận lợi hơn. Đó là điều kiện cần thiết để xây dựng và hoàn thiện một cửa điện tử hiện đại, giúp cho các tổ chức, công dân và cán bộ bộ phận TN & TKQ đỡ phải đi lại nhiều lần khi giải quyết thủ tục hành chính./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị