DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 8/3, đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã về kiểm tra tiến độ bàn giao cơ sở vật chất và hoạt động của Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lương Sơn(Trường Dân tộc nội trú huyện Lương Sơn). Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo;Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn của huyện; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Trường Dân tộc nội trú huyện Lương Sơn.

IMG 6760

Các đại biểu kiểm tra cơ sở vật chất và tiến độ xây dựng tại Trường DTNT huyện Lương Sơn

Theo báo cáo: Đến thời điểm này công tác bàn giao cơ sở vật chất Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn cho Trường Dân tộc nội trú huyện Lương Sơn quản lí, sử dụng đang được UBND huyện Lương Sơn và Sở GD và ĐT phối hợp thực hiện tốt. Các công trình xây dựng tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị hoàn công và bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD và Đào tạo Bùi Trọng Đắc đã đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành và UBND huyện Lương Sơn tập trung chỉ đạo hoàn thiện nốt các thủ tục bàn giao toàn bộ diện tích đất, cơ sở vật chất Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn về Sở GĐ và ĐT quản lí để Sở sớm có kế hoạch cải tạo lại một số hạng mục công trình cho phù hợp với công năng của trường học, kịp thời đưa trường vào sử dụng trong năm học mới 2017-2018.

Về tình hình hoạt động: Trường Dân tộc nội trú huyện Lương Sơn hiện có 2 lớp 6 với 50 học sinh; có 17 cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên. Theo kế hoạch, năm học 2017- 2018 trường tiếp tục tuyển sinh thêm 80 học sinh, trong đó: Gồm 2 lớp 6 với 50 học sinh và 1 lớp 10 với 30 học sinh. Sau khi được tiếp quản cơ sở vật chất mới, về cơ bản trường sẽ đáp ứng yêu cầu học tập, ăn, nghỉ của học sinh. Tuy nhiên, về giáo viên sẽ thiếu ở một số bộ môn. Tại buổi làm việc, Trường Dân tộc nội trú huyện Lương Sơn đã đề nghị UBND tỉnh, Sở GD và ĐT  cho phép nhà trường được tuyển sinh theo kế hoạch đã đề ra trong năm học mới ( 2017-2018) và các năm tiếp theo; bổ xung kinh phí để trang bị thêm nội thất bếp ăn và một số CSVC khác, kịp thời đáp ứng nhu cầu hoạt động của nhà trường; xin biệt phái một số giáo viên bộ môn các trường THPT trên địa bàn sang giảng dạy tại trường Dân tộc nội trú huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo...

IMG 6757Đồng chí Bùi Văn Cửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành ở tỉnh và huyện báo cáo kết quả thực hiện tiến độ xây dựng và các thủ tục bàn giao. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao công tác phối hợp bàn giao giữa UBND huyện Lương Sơn và Sở GĐ và ĐT. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để sớm bàn giao toàn bộ diện tích đất, tài sản Trung tâm dạy nghề ( do UBND huyện Lương Sơn quản lí) làm Trường Dân tộc nội trú huyện Lương Sơn ( do Sở GD và ĐT quản lí) xong trước  ngày 30/4/2017. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng,  kịp thời bàn giao trong tháng 4. Trên cơ sở hiện trạng được bàn giao, Sở GĐ và ĐT cần có kế hoạch cải tạo ngay một số hạng mục công trình cho phù hợp với chức năng đào tạo của nhà trường, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới 2017-2018. Sở KH và ĐT; TN và MT tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để sớm hoàn thiện các thủ tục bàn giao về đất đai, về nguồn vốn xây dựng.... UBND huyện Lương Sơn phối hợp chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện tạo mọi điều kiện để Trường Dân tộc nội trú hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực đưa sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện ngày càng phát triển./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605302
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
782
1973
13728
1930353
77290
54375
3605302

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 11:48
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction