DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 8/5, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Văn Dực – Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về khảo sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP tại huyện Lương Sơn giai đoạn 2011-2016.

Cùng làm việc với đoàn về phía huyện Lương Sơn có đồng chí Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện.

IMG 7996

Đoàn công tác khảo sát mô hình trồng Măng tây tại xã Long Sơn ( Lương Sơn)

Sau khi đi khảo sát thực tế mô hình trồng cây Măng tây của gia đình ông Nguyễn Trọng Miên – thôn Đồi Sim, xã Long Sơn; thăm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh thực phẩm tại Chợ Đồi Sim, đoàn công tác đã làm việc với UBND huyện Lương Sơn.

Trong giai đoạn 2011 – 2016, việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP  trên địa bàn huyện Lương Sơn đã được các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả tích cực. Huyện đã triển khai đồng bộ, kịp thời và đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; BCĐ liên ngành ATTP đã được kiện toàn; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức và thực hành về ATTP cho người quản lý, sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian qua huyện Lương Sơn đã tổ chức được 201 buổi truyền thông về ATTP cho trên 11.500 người tham gia. Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành được đẩy mạnh, đã tổ chức 961 lượt kiểm tra, đã nhắc nhở 424 cơ sở, phạt tiền 227 cơ sở và tịch thu hàng hóa trị giá 950 triệu đồng; có 60 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể. Năm 2014 trên địa bàn huyện có 2 ca tử vong do mắc liên cầu lợn. Hiện có 62% cơ sở thuộc ngành Y tế quản lí được cấp giấy chứng nhận và ký cam kết đủ điều kiện ATTP; 57,7% cơ sở thuộc ngành công thương quản lí được cấp giấy chứng nhận và 13/16 nhóm sản xuất rau hữu cơ được cấp giấy chứng nhận GPS; 109 hộ giết mổ được cấp giấy chứng nhận kiến thức về ATTP.

IMG 8006

Đoàn công tác khảo sát cơ sở giết mổ và kinh doanh thực phẩm tại chợ Đồi Sim, xã Long Sơn ( Lương Sơn)

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu khẳng định vấn đề ATTP có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội, bởi vậy cần phải thực hiện tốt công tác quản lý trên lĩnh vực này nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Và thẳng thắn trao đổi những vấn đề bức thiết về ATTP trên địa bàn như: Vấn đề truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên thị trường còn khó khăn; kinh phí hoạt động cho công tác quản lí ATTP còn hạn hẹp; việc quản lý các cơ sở giết mổ, nhất là các hộ giết mổ nhỏ lẻ; quản lí bếp ăn tập thể; việc phát triển mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện; Phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP, nhất là tuyến huyện và tuyến xã; các giải pháp đảm bảo ATTP cần thực hiện trong thời gian tới…

IMG 8015

Đồng chí Đinh Văn Dực - Phó chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đinh Văn Dực - Phó chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo của huyện Lương Sơn về ATTP thời gian qua, đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong huyện cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ATTP; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình thực phẩm sạch, chuỗi thực phẩm an toàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các kiến thức về ATTP cho người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Cùng với đó là tổ chức thanh, kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, xử lý các vi phạm về ATTP…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610344
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1031
1779
2810
1956058
82332
54375
3610344

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 10:21
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction