Văn hóa - xã hội

 Ngày 27/12, tại khu du lịch Sunset ( xã Tân Vinh) UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thông tin và hoạt động văn hóa- thể thao năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có bà Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện.

TK văn hóa 3

Bà Quách Thị Kiều - Phó chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2017, công tác Văn hóa thông tin và hoạt động sự  nghiệp Văn hóa, Thể dục thể thao của huyện Lương Sơn có nhiều khởi sắc. Công tác quản lí văn hóa được thực hiện tốt, các hoạt động văn hóa, lễ hội, quảng cáo được kiểm soát chặt chẽ. Phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phát triển mạnh.Toàn huyện có 186 dội văn nghệ, năm 2017 đã tổ chức 556 buổi biểu diễn, phục vụ trên 780 nghìn lượt người xem; tổ chức 20 buổi chiếu phim lưu động. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển có chiều sâu, toàn huyện có 19.105 gia đình văn hóa (chiếm 80,2%); 123 khu dân cư văn hóa (66,1%), 153cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ( 93,2%). Phong trào rèn luyện thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển, huyện đã chỉ đạo 20/20 xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT và tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện năm 2017; toàn huyện có 5.700 hộ gia đình thể thao và 62 câu lạc bộ TDTT. Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch được quan tâm, trong năm có gần 96 nghìn lượt khách du lịch đến địa bàn, doanh thu du lịch ước đạt trên 145 nghìn tỉ đồng. Hoạt động thông tin tuyên truyền được trú trọng. Trong năm Trung tâm Văn hóa thể thao huyện đã tổ chức 35 đợt tuyên truyền trọng điểm về các ngày lễ lớn của  đất nước và địa phương; tổ chức 30 đêm văn nghệ tuyên truyền lồng ghép các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại các xã, thị trấn. Tổ chức 9 giải thể thao tại huyện, tham gia 11 giải thể thao cấp tỉnh....

TK văn hóa 1

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Quách thị Kiều - Phó chủ tịch UBND huyện đã nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần quan tâm thực hiện trong năm 2018, đó là: Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2018; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh hoạt động văn hóa; Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Trước mắt, phải chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động  mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

TK văn hóa 2

Đại diện các đơn vị ký kết thi đua năm 2018

Tại hội nghị, đại diện cán bộ chuyên trách công tác văn hóa các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua năm 2018, với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tăng cường giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống; duy trì phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; phong trào rèn luyện thể dục thể thao; quản lí tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông trên địa bàn; tuyên truyền hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương.../.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị