Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản vừa tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giò chả.

giò

Đoàn thanh tra đột xuất liên ngành của tỉnh kiểm tra việc sử dụng phụ gia thực phẩm tại cơ sở giò chả Vũ Thị Huyền, số nhà 248, tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn

Qua tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu về ATTP phát hiện các mẫu sản phẩm giò của 3/3 cơ sở trên địa bàn huyện Lương Sơn có sử dụng phụ gia thực phẩm cấm (hàn the) và phụ gia thực phẩm được sử dụng nhưng không đúng đối tượng thực phẩm (Benzoat). Cụ thể 3 cơ sở:

1 - Cơ sở kinh doanh giò chả Phạm Thị Hoa, địa chỉ số nhà 133, tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn với hành vi bán ra thị trường thực phẩm có chứa hóa chất độc hại hàn the và chất Ben zoat, địa chỉ bày bán tại chợ Bãi Lạng, huyện Lương Sơn

2 - Cơ sở kinh doanh giò chả Trần Thị Thơm, địa chỉ số nhà 1, tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn với hành vi bán ra thị trường thực phẩm có chứa hóa chất độc hại hàn the và chất Benzoat, địa chỉ bày bán tại chợ Bãi Lạng, huyện Lương Sơn

3 - Cơ sở sản xuất, kinh doanh giò chả Vũ Thị Huyền, địa chỉ số nhà 248, tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) với hành vi sử dụng hàn the là chất ngoài danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm để trộn với thịt lợn xay chế biến giò lợn. Địa chỉ bày bán tại chợ Đồn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn.

Đây là những cơ sở vi phạm về ATTP công khai cảnh báo để người tiêu dùng được biết, tránh mua phải thực phẩm không an toàn và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

466636345423525

GIAY MOI copy copy

 

phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction